ECOFIN - Economic and Financial Affairs Council

11/28/2022 | Press release | Distributed by Public on 11/28/2022 07:55

Finanțele digitale: Consiliul adoptă Actul legislativ privind reziliența operațională digitală

  • Consiliul UE
  • Comunicat de presă
  • 28 noiembrie 2022
  • 14:30

Finanțele digitale: Consiliul adoptă Actul legislativ privind reziliența operațională digitală

Având în vedere riscurile tot mai mari de atacuri cibernetice, UE consolidează securitatea informatică a entităților financiare, cum ar fi băncile, societățile de asigurare și firmele de investiții. Astăzi, Consiliul a adoptat Actul legislativ privind reziliența operațională digitală (DORA), care va asigura faptul că sectorul financiar din Europa este capabil să rămână rezilient în cazul unei perturbări operaționale grave.

Trăim în vremuri nesigure. Băncile și alte companii care furnizează servicii financiare în Europa dispun deja de planuri pentru securitatea lor informatică, însă trebuie să mergem mai departe. Datorită cerințelor juridice armonizate pe care le-am adoptat astăzi, sectorul nostru financiar va fi mai în măsură să continue să funcționeze în orice moment. Dacă se lansează un atac la scară largă asupra sectorului financiar european, vom fi pregătiți pentru acesta.

Zbyněk Stanjura, ministrul ceh de finanțe

DORA stabilește cerințe uniforme privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice ale întreprinderilor și organizațiilor care își desfășoară activitatea în sectorul financiar, precum și ale părților terțe esențiale care le furnizează servicii legate de TIC (tehnologiile informației și comunicațiilor), cum ar fi platformele de tip cloud sau serviciile de analiză de date. DORA creează un cadru de reglementare privind reziliența operațională digitală, pe baza căruia toate firmele trebuie să se asigure că pot face față oricărui tip de perturbări și amenințări legate de TIC, pot răspunde la acestea și se pot redresa în urma lor. Aceste cerințe sunt aceleași pentru toate statele membre ale UE. Obiectivul principal este prevenirea și atenuarea amenințărilor cibernetice.

După ce propunerea DORA a fost adoptată în mod formal, aspectele ce necesită transpunerea la nivel național vor fi transpuse în legislație de fiecare stat membru al UE. În același timp, autoritățile europene de supraveghere (AES) relevante, cum ar fi Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), vor elabora standarde tehnice pe care toate instituțiile de servicii financiare vor trebui să le respecte, indiferent că este vorba de operațiuni bancare, de asigurări sau de gestionarea activelor. Respectivele autorități naționale competente vor fi responsabile cu supravegherea conformității și vor asigura respectarea regulamentului, după caz.

Context

Comisia a prezentat propunerea DORA la 24 septembrie 2020. Aceasta făcea parte dintr-un pachet mai amplu privind finanțele digitale, al cărui obiectiv este elaborarea unei abordări europene care să stimuleze dezvoltarea tehnologică și să asigure stabilitatea financiară și protecția consumatorilor. Pe lângă propunerea DORA, pachetul conținea o strategie privind finanțele digitale, o propunere privind piețele criptoactivelor (MiCA) și o alta privind tehnologia registrelor distribuite (DLT).

Acest pachet elimină o lacună din legislația existentă a UE, garantând faptul că actualul cadru juridic nu creează obstacole în calea utilizării noilor instrumente financiare digitale și, în același timp, asigură faptul că astfel de tehnologii și produse noi sunt acoperite de Regulamentul financiar și de mecanismele de gestionare a riscurilor operaționale ale întreprinderilor care își desfășoară activitatea în UE. Astfel, pachetul urmărește să sprijine inovarea și adoptarea de noi tehnologii financiare, oferind, în același timp, un nivel adecvat de protecție a consumatorilor și a investitorilor.

Consiliul și-a adoptat mandatul de negociere privind DORA la 24 noiembrie 2021. Trilogurile dintre colegiuitori au început la 25 ianuarie 2022 și s-au încheiat printr-un acord provizoriu la 10 mai 2022. Adoptarea de astăzi reprezintă ultima etapă a procesului legislativ.

Vizitați pagina reuniunii

Contacte presă

Katharina Pausch-Homblé Press officer +32 470 88 42 96 +32 2 281 62 63 @pauschhomble

În cazul în care nu sunteți jurnalist, vă rugăm să trimiteți cererea dumneavoastră serviciului de informații pentru public.

PartajareDistribuiți această pagină pe FacebookShare this page on TwitterShare this page on LinkedInCopiați adresa URL în clipboardCopiați adresa URL în clipboardCopiereCopiereCopiereDescărcare ca PDFÎnscriere la materiale pentru presă
×

Opțiuni cu privire la abonament

Ultima versiune revizuită la 28/11/2022
Este ceva în neregulă cu această pagină?
×

Este ceva în neregulă cu această pagină?