Results

National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

10/18/2022 | Press release | Distributed by Public on 10/19/2022 13:49

NOUEvoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna septembrie 2022

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna septembrie 20221,2

18.10.2022128Imprimare

Biroul Național de Statistică relatează că, în luna septembrie 2022, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de august curent cu 0,4%, față de decembrie 2021 - cu 18,9% și în comparație cu septembrie 2021 - cu 30,4%.

Datele graficului în format .xlsx

În industria extractivă, în luna septembrie 2022 prețurile producătorului s-au majorat față de august curent cu 1,3%, față de decembrie 2021 - cu 32,9% și față de septembrie 2021 - cu 36,1%.

În industria prelucrătoare, în luna septembrie 2022 prețurile producătorului s-au majorat față de august curent cu 0,4%, față de decembrie 2021 - cu 17,3% și față de septembrie 2021 - cu 24,1%.

În sectorul energetic, în luna septembrie 2022 prețurile producătorului au rămas la nivelul lunii august curent, față de decembrie 2021 prețurile s-au majorat cu 32,4%, iar față de septembrie 2021 - de 2,2 ori.

Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM-23

Septembrie 2022 în % față de:

Informativ:
septembrie 2021 în % față de septembrie 2020

august
2022

decembrie
2021

septembrie
2021

Total industrie

100,4

118,9

130,4

107,8

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,4

124,1

139,4

108,2

externă

100,3

109,6

114,0

106,8

Industria extractivă

101,3

132,9

136,1

104,0

inclusiv livrat pe piaţa: internă

101,3

133,4

136,8

104,3

externă

101,8

106,0

104,0

100,6

Industria prelucrătoare

100,4

117,3

124,1

108,5

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,5

122,4

130,7

109,4

externă

100,3

109,6

114,1

106,8

Energie electrică şi termică

100,0

132,4

217,4

99,8

Datele tabelului în format .xlsx

În luna septembrie 2022, comparativ cu luna august curent, prețurile producătorului la Principalele Grupe Industriale4 (conform clasificării UE) au evoluat în felul următor: în industria bunurilor de uz curent prețurile s-au majorat cu 0,7%, în industria bunurilor de capital - cu 0,3%, în industria bunurilor de folosință îndelungată - cu 0,2%, iar în industria bunurilor intermediare (excepție energie) prețurile s-au micșorat cu 0,1%. Totodată, la activități și bunuri legate de energie prețurile au rămas la nivelul lunii august 2022.

Tabelul 2.Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale

Septembrie 2022 în % față de:

august 2022

decembrie 2021

Total industrie

100,4

118,9

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,4

124,1

externă

100,3

109,6

Industria bunurilor intermediare (excepţie energie)

99,9

126,3

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,1

129,5

externă

99,2

118,0

Industria bunurilor de capital

100,3

107,7

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,2

105,9

externă

100,4

108,0

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

100,2

107,1

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,2

105,6

externă

100,4

111,0

Industria bunurilor de uz curent

100,7

115,8

inclusiv livrat pe piața: internă

100,8

121,0

externă

100,7

107,1

Activităţi şi bunuri legate de energie

100,0

132,2

Datele tabelului în format .xlsx

Totodată, în luna septembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 prețurile producătorului s-au majorat la activități și bunuri legate de energie cu 32,2%, în industria bunurilor intermediare (cu excepție energie) - cu 26,3%, în industria bunurilor de uz curent - cu 15,8%, în industria bunurilor de capital - cu 7,7%, în industria bunurilor de folosință îndelungată - cu 7,1%.

Comparații internaționale privind dinamica prețurilor producției industriale

Datele disponibile5 privind indicii prețurilor producției industriale pentru luna septembrie a.c. în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

Astfel, creșterea prețurilor producătorului în luna septembrie 2022 față de luna septembrie 2021 în Republica Moldova (30,4%) a fost sub nivelul marcat în Norvegia (52,4%), totodată depășind nivelul înregistrat în alte țări analizate: Lituania (27,9%), Croația (22,0%), Serbia (15,3%), Elveția (4,0%).

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Sfera de cuprindere a indicelui prețurilor producției industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate și comercializate (pe piața internă și/sau la export) de către agenții economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor 08-35 ale Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2), ediția 2019 (nu se includ, în special, serviciile de distribuție a gazelor și apei).
La nivel mai detaliat indicii prețurilor producției industriale sunt accesibili pe pagina oficială a BNS la rubrica Statistici pe domenii / Statistica economică / Prețuri / Indicii prețurilor producției industriale. Indicele poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM-2 - Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei, ediția 2019.
4Clasificarea Principalelor Grupe Industriale.
5 Sursa datelor referitor la indicii prețurilor producției industriale în alte state: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sts_inpp_m/default/table?lang=en.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Prețurilor Producției Industriale în unele state ale lumii:

Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):