Ministry of Transport and Communications of the Republic of Finland

04/17/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/18/2024 04:17

Minister Ranne: Kommunikationsministeriet sparar på ett kontrollerat sätt utan att kompromissa med säkerheten

Minister Ranne: Kommunikationsministeriet sparar på ett kontrollerat sätt utan att kompromissa med säkerheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.4.20248.46| Publicerad på svenska 18.4.2024 kl. 13.15
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Lulu Ranne (Bild: Fanni Uusitalo, valtioneuvoston kanslia/LVM)

Nedskärningarna i utvecklingen av trafikledsnätet ska tidigareläggas och farledsavgifterna återställas till fullt belopp. Regeringen enades vid ramförhandlingarna den 15-16 april 2024 om en plan för de offentliga finanserna 2025-2028.

- Kommunikationsministeriet ska spara på ett kontrollerat sätt utan att kompromissa med säkerheten, säger minister Ranne.

Anpassningsåtgärder har riktats till alla förvaltningsområden. Ministerierna planerar hur uppgifterna och ansvarsområdena för ämbetsverken inom deras förvaltningsområde kan minskas som ett led i produktivitetsprogrammen som bereds. De besparingar som enligt regeringsprogrammet ska göras i statsförvaltningen ökas ytterligare för att effektivisera statsförvaltningens verksamhet.

- Kommunikationsministeriet har sedan i somras förberett sig på att det kommer att finnas mindre pengar. Det är vår skyldighet att delta i balanseringen av de offentliga finanserna, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

Nedskärningarna i utvecklingen av trafikledsnätet ska tidigareläggas. Betydande besparingar ska göras i projektreserveringar för ospecificerade trafikprojekt.

Farledsavgifterna kommer att återställas till fullt belopp. Regeringen bibehåller det nuvarande systemet med farledsavgift för att trygga försörjningsberedskapen och trafik året runt. Därför fortsätter de sänkta farledsavgifterna enligt den gällande lagstiftningen att tillämpas bland annat i fråga om isklasser.

- Vi har med framgång valt en väg mot effektivisering. Hoppet förlorar vi inte, utan vi arbetar för en god framtid, säger minister Ranne.

Yrkesdiesel tas i bruk 2027

Yrkesdiesel för tung trafik tas i bruk när EU:s nya handel med utsläppsrätter för bränsledistributörer träder i kraft 2027. Den lagstiftning som behövs ska sättas i kraft under denna valperiod. Beredningen genomförs så att hållbarheten i de offentliga finanserna säkerställs. För tunga godstransporter ska det införas en vinjettavgift.

Regeringen gjorde inga ändringar i det investeringsprogram som ingår i regeringsprogrammet. Regeringen fattar beslut om de trafikprojekt som ska påbörjas till näst i samband med tilläggsbudgetpropositionen i maj och höstens budgetförhandlingar.

Vad händer härnäst?

Planen för de offentliga finanserna behandlas i statsrådet torsdagen den 25 april 2024.
Regeringen fattar beslut om de trafikprojekt som ska påbörjas till näst i samband med tilläggsbudgetpropositionen i maj och höstens budgetförhandlingar.

Ytterligare information:

förfrågningar om intervjuer med kommunikationsminister Ranne Tuomas Sorsa, specialmedarbetare, tfn 0295 342 012, [email protected]