Universitatea Babes-Bolyai

10/18/2022 | News release | Distributed by Public on 10/18/2022 02:23

„P.S. Practica cu Succes!”, proiect implementat de UBB din fonduri europene

18 octombrie 2022

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a finalizat vineri, 30 septembrie 2022, implementarea proiectului cu titlul "P.S. Practica cu Succes!" (POCU/626/6/13/130649).

Obiectivul principal al proiectului a fost facilitarea tranziției de la educație la viața activă prin dobândirea de competențe practice, pe baza participării la stagii de practică, consiliere de carieră și activități inovative, a 321 de studenți de la Facultățile de Geografie, Educație Fizică și Sport și Știința și Ingineria Mediului.

Principalele activități desfășurate în cadrul proiectului au fost: organizarea de stagii de practică la parteneri economici, oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională, organizarea unor activități inovative și de implicare socială, programe de învățare prin experiență practică, înființarea unei întreprinderi simulate. Activitățile au fost în așa fel proiectate încât studenții să dobândească competențe care să le fie utile în vederea integrării pe piața muncii.

În cadrul proiectului, au fost atinse următoarele rezultate:

  • 532 de studenți participanți în cadrul activităților propuse
  • 282 dintre studenți au dobândit o calificare la încetarea calității de participant
  • 78 dintre studenți și-au găsit un loc de muncă la încetarea calității de participant
  • 88 dintre studenți au urmat studii / cursuri de fomare la încetarea calității de participant
  • 220 premii acordate

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 4.536.973,62 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 4.446.234,10 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 24 de luni (1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2022).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.