CAA - Civil Aviation Authority Czech Republic

06/05/2023 | News release | Distributed by Public on 06/05/2023 07:30

Personální sdělení

Dne 31. 5. 2023 ukončil na vlastní žádost služební poměr ředitel odboru způsobilosti leteckého personálu Ing. Vladimír Horák.

Na úřadu působil od roku 1994. Vedení ÚCL mu děkuje za jeho dlouhodobé působení na úřadu v oblasti dozoru provozu letadel a zejména v oblasti způsobilosti leteckého personálu, dozoru nad organizacemi pro výcvik leteckého personálu a vedení rejstříku letadel. Všichni mu přejeme pevné zdraví a zasloužený krásný letecký důchod.