Endur ASA

02/23/2021 | Press release | Distributed by Public on 02/23/2021 01:47

Endúr ASA: Tilleggsavtale til aksjekjøpsavtale vedrørende kjøp av Marcon-Gruppen i Sverige AB

Endúr ASA: Tilleggsavtale til aksjekjøpsavtale vedrørende kjøp av Marcon-Gruppen i Sverige AB

23.02.2021 08:45

Det vises til børsmeldingen 2. februar 2021 hvor selskapet annonserte inngåelse av en aksjekjøpsavtale med Jörn Ryberg Holding AB og Cygnus Olor AB om å erverve 100 prosent av aksjene i Marcon-Gruppen i Sverige AB ('Marcon'), en ledende svensk aktør innen marin infrastruktur og anleggsaktivitet ('Transaksjonen'). For å sikre en hensiktsmessig gjennomføring av Transaksjonen, har partene avtalt at gjennomføringen, herunder betaling av vederlaget som nærmere beskrevet i børsmeldingen av 2. februar, skal skje i to faser og har i den forbindelse inngått en tilleggsavtale. I den første fasen skal 35 prosent av aksjene i Marcon overføres mot oppgjør i Endúr-aksjer som skjer i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen i Endúr 10. mars 2021. Vederlagsaksjene vil bli utstedt i henhold til eksisterende fullmakter tildelt styret i Endúr. I den andre fasen skal de resterende 65 prosent av aksjene i Marcon overføres mot betaling av kontantvederlaget, og gjennomføringen skal finne sted fem virkedager etter avholdelse av den ekstraordinære generalforsamlingen 10. mars 2021. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Media - Hans Olav Storkås, konsernsjef i Endúr, tel: +47 901 22 744 Investorer - Lasse B. Kjelsås, finansdirektør i Endúr, tel: +47 908 49 772