National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

09/21/2021 | Press release | Distributed by Public on 09/21/2021 01:17

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna august 2021

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna august 20211,2

Biroul Național de Statistică relatează că în luna august 2021 prețurile producătoruluiîn industrie au rămas la nivelul lunii iulie curent, iar față de august 2020 s-au majorat cu 7,6% și față de decembrie 2020 - cu 5,7%.

Datele graficului în format .xlsx

În industria extractivă, în luna august 2021 prețurile producătorului s-au micșorat față de iulie curent cu 0,3%, iar față de august 2020 s-au majorat cu 3,6% și față de decembrie 2020 - cu 3,5%.

În industria prelucrătoare, în luna august 2021 prețurile producătorului au rămas la nivelul lunii iulie curent, iar față de august 2020 prețurile s-au majorat cu 8,3% și față de decembrie 2020 - cu 6,2%.

În sectorul energetic, în luna august 2021 prețurile producătorului au rămas la nivelul lunii iulie curent, iar față de august 2020 prețurile s-au micșorat cu 0,1% și față de decembrie 2020 - cu 0,2%.

Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM-23

August 2021 în % față de:

Informativ:
august 2020 în % față de august 2019

iulie 2021

august 2020

decembrie 2020

Total industrie

100,0

107,6

105,7

102,1

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,3

107,8

106,7

101,2

externă

99,2

107,1

103,6

104,1

Industria extractivă

99,7

103,6

103,5

99,1

inclusiv livrat pe piaţa: internă

99,8

103,5

103,4

98,9

externă

98,7

105,8

105,8

103,1

Industria prelucrătoare

100,0

108,3

106,2

103,2

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,4

108,9

107,6

102,7

externă

99,2

107,1

103,6

104,1

Energie electrică şi termică

100,0

99,9

99,8

89,1

Datele tabelului în format .xlsx

În luna august 2021 comparativ cu luna iulie curent prețurile producătorului la Principalele Grupe Industriale4 (conform clasificării UE) au evoluat în felul următor: în industria bunurilor intermediare (excepție energie) și în industria bunurilor de folosință îndelungată prețurile s-au majorat cu câte 0,2%, iar în industria bunurilor de capital prețurile s-au micșorat cu 0,5% și în industria bunurilor de uz curent - cu 0,1%. Totodată, la activități și bunuri legate de energie prețurile au rămas la nivelul lunii iulie 2021.

Tabelul 2. Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale

August 2021 în % față de:

Iulie 2021

Decembrie 2020

Total industrie

100,0

105,7

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,3

106,7

externă

99,2

103,6

Industria bunurilor intermediare (excepţie energie)

100,2

104,6

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,5

105,5

externă

98,9

101,3

Industria bunurilor de capital

99,5

108,4

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,6

102,8

externă

98,9

111,8

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

100,2

101,8

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,6

102,3

externă

98,8

100,5

Industria bunurilor de uz curent

99,9

106,7

inclusiv livrat pe piața: internă

100,2

109,2

externă

99,4

103,0

Activităţi şi bunuri legate de energie

100,0

100,5

Datele tabelului în format .xlsx

Totodată, în luna august 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 prețurile producătorului s-au majorat în industria bunurilor de capital cu 8,4%, în industria bunurilor de uz curent - cu 6,7%, în industria bunurilor intermediare (cu excepție energie) - cu 4,6%, în industria bunurilor de folosință îndelungată - cu 1,8% și la activități și bunuri legate de energie - cu 0,5%.

Note:

1
Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Sfera de cuprindere a indicelui prețurilor producției industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate și comercializate (pe piața internă și/sau la export) de către agenții economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor 08-35 ale Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2), ediția 2019 (nu se includ, în special, serviciile de distribuție a gazelor și apei).La nivel mai detaliat indicii prețurilor producției industriale sunt accesibili pe pagina oficială a BNS la rubrica Statistici pe domenii / Statistica economică / Prețuri / Indicii prețurilor producției industriale. Indicele poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM-2 - Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei, ediția 2019.
4 Clasificarea Principalelor Grupe Industriale.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Prețurilor Producției Industriale în unele state ale lumii:

Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Persoana de contact:

Galina Ermurachi

şef al direcţiei statistica industriei și energeticii

Tel. 067 770 045