EEA - European Environment Agency

09/12/2023 | Press release | Distributed by Public on 09/12/2023 07:02

Pregătiți-vă aparatele de fotografiat! AEM lansează concursul de fotografii ZeroWaste PIX 2023

Obiectivul ZeroWaste PIXeste de a sensibiliza publicul șide a încuraja schimbările prin intermediul fotografiilor, ,fie este vorbade imaginea unei fabrici, a unui depozitde deșeuri saua unei grădini comunitarecare reunește oamenii în jurul unui interes comun.

Sistemele noastrede producție și modelele noastre de consumsunt aspecte vitaleale economiei și vieții noastre. În calitatede consumatori, datorită producției industriale, ne bucurămde numeroase facilități și beneficiicare ne îmbunătățesc calitatea vieții. Știm însă acest lucru implicăun cost uriaș pentru mediu și, din ce înce mai mult, pentru sănătatea și starea noastrăde bine. Sistemele noastrede producție șide consum au dusla creșterea poluării șila extracția continuăa resurselor, degradândnatura și provocând pierderea biodiversității.

Participanții pot înscrie fotografii în patru categorii:

  • Circular și inteligent
  • Stiluride viațăecologice
  • Producție cu risipă
  • Mania consumului

Câștigătoruldin fiecare categorieva primiun premiu în banide 1 000 de euro. Se acordă premii suplimentare pentrucele mai bune fotografii înregistratedetineri și pentru fotografia favorităa publicului, care va fi selecționată prin votonline.

Participanții își pot trimite fotografiile până marți, 3 octombrie2023. Fotografiile câștigătoare vorfi anunțatela 10 noiembrie2023.

Participanții trebuie aibă cel puțin18 ani și fie cetățeni ai uneiadin cele 32 de țărimembre ale AEM saudin cele șase țăricooperante, adicăcele 27 de state membre ale UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Turcia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord șiSerbia.

* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este în conformitate cu RCSONU 1244 și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

Mai multe informațiidespre categorii, modalitățilede participare și regulamentul concursuluise găsescla adresa: