National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

08/19/2022 | Press release | Distributed by Public on 08/19/2022 01:07

Activitatea industriei în ianuarie-iunie 2022

Activitatea industriei în ianuarie-iunie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna iunie 2022, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 6,6%. Reducerea producției în iunie 2022 față de luna iunie 2021 a fost determinată de decreșteri în industria extractivă (-2,8%), în industria prelucrătoare (-6,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,2%), generând descreșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,1%, 6,0% și 0,5% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).

În luna iunie 2022, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 3,8% față de luna iunie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria extractivă (-3,9%), în industria prelucrătoare (-4,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-6,9%).

Datele graficului în format .xls

Evoluția producției industriale în iunie 2011-iunie 2022 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-iunie 2022, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 0,9%. Majorarea producției în ianuarie-iunie 2022 față de perioada similară a anului precedent a fost generată de creșterea producției în industria extractivă (+5,0%) și în industria prelucrătoare (+2,6%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,3%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-iunie 2022, comparativ cu ianuarie-iunie 2021, s-a majorat cu 2,0%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+5,6%) și în industria prelucrătoare (+3,1%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,1%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

Iunie 2022 față de iunie 2021

Ianuarie-iunie 2022 față de ianuarie-iunie 2021

Informativ: iunie 2021 față de iunie 2020

Informativ: ianuarie-iunie 2021 față de ianuarie-iunie 2020

TOTAL

B

93,4

100,9

120,3

113,4

S

96,2

102,0

116,9

110,9

Industria extractivă

B

97,2

105,0

118,1

112,5

S

96,1

105,6

119,4

113,8

Industria prelucrătoare

B

93,3

102,6

120,8

111,2

S

96,0

103,1

118,1

109,5

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

92,8

92,7

115,3

124,5

S

93,1

91,9

112,0

120,1

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xls

În luna iunie 2022, comparativ cu lună iunie 2021, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 28,4% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 4,8%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale - de 5,2 ori (generând majorarea indicelui general pe total industrie cu 4,0%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor - cu 27,4% (+0,8%) și producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne - cu 14,7% (+0,7%).

În același timp, s-au înregistrat descreșteri ale producției industriale la fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor cu 40,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahărul) - cu 15,6% (-0,2%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor - cu 11,5% (-0,1%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase - cu 8,3% (-0,2%); fabricarea produselor lactate - cu 3,3% (-0,1%).

În luna iunie 2022 s-au înregistrat creșteri față de iunie 2021 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 cu 90,9% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 1,2%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice - cu 50,4% (+1,0%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie - cu 25,4% (+0,4%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite cu - 24,9% (+0,2%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice - cu 7,9% (+0,5%); fabricarea produselor textile - cu 4,5% (+0,2%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte - cu 1,4% (+0,1%).

Totodată, s-au înregistrat descreșteri la alte activități ale industriei prelucrătoare în luna iunie 2022 față de iunie 2021, la activitățile: fabricarea echipamentelor electrice, care s-a redus cu 77,7% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 3,8%); fabricarea de mobilă - cu 56,1% (-5,3%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor - cu 38,3% (-2,2%); industria metalurgică - cu 29,1% (-0,1%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor - cu 26,6% (-0,2%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații - cu 21,9% (-1,2%); producția altor produse din minerale nemetalifere - cu 8,2% (-0,7%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor - cu 7,1% (-0,1%); fabricarea băuturilor - cu 6,3% (-0,4%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice - cu 4,5% (-0,1%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor - cu 4,4% (-0,1%) etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice în iunie 2022, % (serie brută)

Iunie 2022 față de:

Iunie 2022 față de iunie 2021: gradul de influență(+/-) asupra indicelui general de producție, %

mai 2022

iunie 2021

INDUSTRIE - TOTAL

98,5

93,4

-6,6

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

118,2

97,2

-0,1

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

98,5

93,3

-6,0

Industria alimentara

105,6

128,4

+4,8

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

106,4

114,7

+0,7

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

102,3

88,5

-0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

154,4

127,4

+0,8

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

88,3

521,6

+4,0

Fabricarea produselor lactate

102,1

96,7

-0,1

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

83,8

94,7

-0,0

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

103,5

91,7

-0,2

Fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr)

119,7

84,4

-0,2

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

60,3

59,2

-0,1

Fabricarea băuturilor

60,6

93,7

-0,4

Fabricarea produselor textile

128,8

104,5

+0,2

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

116,2

101,4

+0,1

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

90,0

92,9

-0,1

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

131,1

124,9

+0,2

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

114,2

125,4

+0,4

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

95,8

73,4

-0,2

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

76,2

95,5

-0,1

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

141,3

150,4

+1,0

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

106,6

107,9

+0,5

Producția altor produse din minerale nemetalifere

108,6

91,8

-0,7

Industria metalurgică

151,7

70,9

-0,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

117,9

78,1

-1,2

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

54,3

91,7

-0,0

Fabricarea echipamentelor electrice

90,2

22,3

-3,8

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

49,8

190,9

+1,2

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

82,2

61,7

-2,2

Fabricarea de mobilă

120,2

43,9

-5,3

Alte activități industriale n.c.a. 4

102,5

95,5

-0,0

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

139,4

95,6

-0,1

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

91,5

92,8

-0,5

Datele tabelului în format .xls

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM -Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
4 n.c.a. - neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

Persoana de contact:

Galina Ermurachi

şef al direcţiei statistica industriei și energeticii

Tel. 067 770 045