Government of the Republic of Estonia

01/23/2023 | Press release | Distributed by Public on 01/23/2023 08:20

Kallas: tugev teadus on järjest enam muutumas Eesti ühiskonna ja majanduse tugevuseks

Peaminister tõi kõnes esile, et teadus- ja arendustegevuseks planeeritud eelarve pole kunagi olnud nii suur kui praegu ning et teadusrahastus on kasvamas nii ettevõtetes kui ülikoolides. 2023. aastal on teadus- ja arendustegevusele eraldatud riigieelarves 386 miljonit eurot.

"Erasektori teadus- ja arendustegevuse kulude kasvu veduriks ei ole enam info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna ettevõtted, millega olime aastaid harjunud, vaid enim on kolme aastaga teaduskulusid tõstnud töötlev tööstus, mis annab lõviosa meie ekspordikäibest," rääkis Kallas. Ta täpsustas, et töötleva tööstuse ettevõtete kulud teadusele ja innovatsioonile on kolme aastaga kasvanud kaks ja pool korda. "Ettevõtjad on mõistnud, et me ei ole enam odava tööjõu maa ja peame oma konkurentsivõime tõstmiseks töötama nutikamalt." Ühtlasi nentis peaminister, et üha rohkem panustavad arendustegevusse ja innovatsiooni ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted.

Samuti kasvab kolmandat aastat järjest teadlaste ja inseneride arv ettevõtetes. Erasektorisse lisandus 2021.aastal 220 täistööajaga teadlast ja inseneri, viimase kuue aastaga on teadlaste ja inseneride arv ettevõtetes kahekordistunud.

Peaministri sõnul peaks nende muudatuste mõju jõudma Eesti tööjõu tootlikkuse näitajatesse. "Selles oleme teiste riikidega võrdluses edenenud, jõudes 2021. aastal 86,7 protsendini Euroopa Liidu keskmisest. Alates 2010. aastast on Eesti tööjõu tootlikkus võrdluses Euroopa Liidu keskmisega tõusnud 17 protsendipunkti olukorras, kus teisedki riigid on pingutanud. Meie eesmärgiks on jõuda aastaks 2035 ambitsioonika 110 protsendini Euroopa keskmisest."

Samuti tunnustas Kallas akadeemilise teaduse kõrget taset. Ajakirja "Times Higher Education" poolt koostatavas ülikoolide edetabelis jõudis Tartu Ülikool esimest korda 250 parima ülikooli hulka. Niinimetatud Uue Euroopa ülikoolide seas tähendab see kõige kõrgemat kohta. Teadusartiklite viidatavuse poolest, mida peetakse nende mõjukuse näitajaks, on Tartu Ülikool maailmas 115. kohal.

Maailma tipptaseme arendustest tõi peaminister näiteks Eesti teadlaste loodud keeletehnoloogia, mis loob vaegkuuljatele ja -nägijatele võimalusi osaleda õpingutes ja tööturul, aga parandab ka iga inimese võimalusi õppida keelt või kasutada automaattõlget ning kõneroboteid. "Usun, et sellised tehnoloogiaarendused aitavad keelel areneda ja säilida."

Ühtlasi märkis peaminister, et valitsust nõustav teadus- ja arendusnõukogu soovitab luua Eesti oma rakendusuuringute keskuse, mis lähtuks siinsete ettevõtete vajadustest ja võimalustest. "Sellise keskuse eesmärk on toetada ettevõtteid rakendusuuringute ja tehnoloogianõustamisega, luua võimekus viia teadustöö tulemused süsteemselt laborist tootmisse." Keskuse näol luuakse kasvulava teadlastele, kes soovivad töötada väljaspool ülikooli.

Samuti tõstis peaminister esile tööandjate algatusel valminud innovatsioonitrepi tööriista, mille abil saab iga ettevõtja hinnata, kui uuenduslik ta on ja mida edasiseks arenguks vajab. "Riik saab omakorda disainida teenuseid, võttes arvesse arengutrepi erinevatel astmetel olevate ettevõtete vajadusi. Teenuste ja toetuste ümberkujundamine selle alusel viiakse lõpule juba suveks."

Peaministri kõne täistekst: https://valitsus.ee/uudised/peaminister-kaja-kallase-kone-teadus-ja-arendustegevusest
Galerii: https://flic.kr/s/aHBqjApmiW