Bank of Slovenia

04/12/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/13/2024 00:30

Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

12.04.2024 / Sporočilo za javnost

V prihodnjem tednu, od 15. do 20. aprila 2024, bo potekalo Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB), v Washingtonu.

Guverner Boštjan Vasle se bo med drugim udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (International Monetary and Financial Committee - IMFC), ki se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, gospodarski razdrobljenosti, ki je posledica geopolitičnih napetosti, podpori MDS pri zagotavljanju finančne pomoči državam članicam, nadaljnji krepitvi mednarodnega sodelovanja, gospodarskih obetih in možnih odzivih politik. Guverner se bo skupaj z ostalimi člani slovenske delegacije udeležil tudi več bilateralnih srečanj s predstavniki MDS.