Aasen Sparebank

06/19/2024 | Press release | Distributed by Public on 06/19/2024 07:11

Aasen Sparebank: Vellykket utstedelse av nytt fondsobligasjonslån

Aasen Sparebank: Vellykket utstedelse av nytt fondsobligasjonslån

19 Jun 2024 14:22 CEST

Subscribe

Issuer

Aasen Sparebank

Aasen Sparebank har i dag utstedt et nytt evigvarende fondsobligasjonslån på NOK
30 millioner med ISIN NO0013266817. Kupongrenten utgjør 3 måneders Nibor +3,55
prosentpoeng p.a. Innbetalingsdato er 27. juni 2024.

Fondsobligasjonslånet har første innløsningsrett for utsteder 27. september
2029, forutsatt godkjennelse fra Finanstilsynet, dersom påkrevet. Utstedelsen er
godkjent av Generalforsamlingen i banken. Lånet vil bli søkt notert på Nordic
ABM.

Norne Securities og SpareBank 1 Markets var tilrettelegger av transaksjonen.

Åsen, 19. juni 2024

Kontaktperson i Aasen Sparebank:
Leder Økonomi og Drift Ingrid Nestvold, tlf. 928 66 697

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site

Source

Aasen Sparebank

Provider

Oslo Børs Newspoint

Company Name

Aasen Spb 20/30 FRN C SUB, Aasen Spb 21/24 FRN, Aasen Spb 21/25 FRN, Aasen Spb 21/26 FRN, Aasen Spb 21/31 FRN C SUB, Aasen Spb 22/27 FRN, Aasen Spb 22/PERP FRN C HYBRID, Aasen Spb 24/29 FRN, AASEN SPAREBANK

ISIN

NO0010891948, NO0010950231, NO0010975667, NO0011091282, NO0011089690, NO0011155244, NO0011155236, NO0012424086, NO0012643339, NO0013185850, NO0010672181

Symbol

AASB

Market

Nordic Alternative Bond MarketEuronext Growth