Results

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

08/01/2021 | Press release | Distributed by Public on 08/01/2021 11:28

Spojené kráľovstvo - podmienky vstupu od 2. augusta

1.8.2021 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Spojené kráľovstvo

Podmienky vstupu do krajiny


Spojené kráľovstvo neobmedzuje možnosti vstupu občanov SR na svoje územie, platia doterajšie všeobecné pravidlá pre vstup (preukázanie sa platným občianskym preukazom alebo pasom). Aj naďalej odporúčame cestovať do Spojeného kráľovstva iba v nevyhnutných prípadoch.

Pre každého cestujúceho prichádzajúceho do Spojeného kráľovstva platí povinnosť vyplniť tzv. passenger locator form.

Registrácia je možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny.

Od 17. mája 2021 platí nariadenie britskej vlády o rozdelení krajín podľa semaforu (Red, Amber, Green). Slovensko patrí do oranžovej skupiny (Amber).

Každá osoba, vrátane maloletých deti od 11 rokov do 17 rokov naďalej potrebujenegatívny test na COVID-19 pred cestou do Spojeného kráľovstva. Výnimku majú len deti do 10 rokov.

Povinnosť absolvovať test na COVID-19 pre príchodom do Anglicka

Otestovať sa môžete dať najskôr 3 dni pred plánovanou cestou. Napríklad, ak cestujete v piatok, môžete sa dať otestovať v utorok, stredu alebo vo štvrtok. Je potrebné preukázať originál testu s výsledkom v anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku. Preklad nebude akceptovaný. Od tejto povinnosti sú oslobodené deti do 11 rokov. Pokiaľ sa výsledkom testu nepreukážete, môžete byť vylúčený z prepravy, vstup na palubu vám bude zamietnutý.

Od 2. augusta 04.00 hod.budú zkarantény po vstupe oslobodení cestujúci plne zaočkovaníschválenými vakcínami EMA v Európe a FDA v USA prichádzajúci z krajín na oranžovom zozname (aj zo Slovenska). Preukázanie sa negatívnym (antigénovým alebo PCR) testom na COVID-19 pred odletom/pri vstupe do krajiny zostáva v platnosti.

Osoba plne zaočkovaná 2 dávkami vakcín schválenými európskou agentúrou EMA, Swiss Medic pre Švajčiarsko a FDA pre USA prichádzajúca do Spojeného kráľovstva z európskych krajín (okrem Francúzska), USA a zo štátov nachádzajúcich sa na oranžovom zozname krajín (vrátane SR) nemusí nastúpiť do karantény a nemusí podstúpiť PCR test na 8. deň, ak od podania druhej dávky uplynulo aspoň 14 dní.

Plne zaočkované osoby sa preukážu potvrdením v písomnej alebo digitálnej forme (napr. digitálny COVID preukaz EÚ tzv. COVID pas).

Aj pre plne očkovaných naďalej platí

Zoznam súkromných laboratórií poskytujúcich testovanie na COVID-19 v Spojenom kráľovstve

Deti cestujúce z európskych krajín nachádzajúcich sa na oranžovom zozname krajín mladšie ako 18. rokov tiež nemusia nastúpiť do karantény a podstúpiť PCR test na 8. deň.

Nariadenie sa nevzťahuje na cestujúcich prichádzajúcich z Francúzska, tam zostávajú pravidlá nezmenené - 10 dňová karanténa a test na 2. a 8 deň.

Odporúčame pred cestou kontaktovať svojho prepravcu a overiť si aktuálne prepravné podmienky.

Podmienky pre neočkované osoby prichádzajúce zo zoznamu oranžových krajín ostávajú nezmenené (povinná karanténa a testovanie na 2. a 8. deň).

Tranzit cez Francúzsko zo Spojeného kráľovstva

Vo Francúzsku platí opatrenie na základe ktorého musia všetci cestujúci, aj osoby mladšie ako 11 rokov, prichádzajúci zo Spojeného kráľovstva a tranzitujúci cez Francúzsko predložiť pri vstupe do krajiny negatívny výsledok PCR alebo antigénneho testu. Oba testy nesmú byť staršie než 48 hodín.

Pred cestou odporúčame tiež sledovať informácie o cieľovej destinácii na oficiálnych stránkach:

Severné Írsko - informácie o COVID-19

Škótsko - informácie o COVID-19

Wales - informácie o COVID-19

Podmienky tranzitu

Výnimka z povinnej karantény sa vzťahuje na všetkých tranzitujúcich cestujúcich. Musia však vyplniť vstupný formulár (locator form) a disponovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Zistite viac o podmienkach trazitu cez britské územie.

Opatrenia v krajine

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR