NASDAQ OMX Baltic - Nasdaq OMX Tallinn AS

05/14/2021 | Press release | Distributed by Public on 05/14/2021 08:08

Eksperti: Palielinās uzņēmuma padomes stratēģiskā loma korporatīvajā pārvaldībā

Eksperti: Palielinās uzņēmuma padomes stratēģiskā loma korporatīvajā pārvaldībā

14.05.2021

Uzņēmuma padomes stratēģiskā loma turpina augt, un šīs lomas īstenošanai praksē akcionāriem jāievēlē tāda padome, kas spētu pilnvērtīgi pildīt savus pienākumus gan objektīvā valdes darba pārraudzībā, gan stratēģiskās attīstības noteikšanā, ar mērķi uzlabot darbības efektivitāti un panākt ilgtermiņa vērtības pieaugumu - tas secināts šodien, 14. maijā tiešsaistē notikušajā diskusijā 'Uzņēmuma padome - attīstības virzītājs vai formalitāte?', kas bija jau otrā diskusija no sešu diskusiju cikla par dažādiem korporatīvās pārvaldības aspektiem.

Diskusijā eksperti un padomes locekļi dalījās ar pieredzi un ieteikumiem, kā saskaņā ar jauno Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu praksē nostiprināt un īstenot padomes stratēģisko lomu, kā nodrošināt profesionālas padomes locekļu izvirzīšanu un ievēlēšanu, lai padomei kopumā būtu tāds prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, lai tā pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

Diskusijas pirmajā daļā Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs iepazīstināja ar jaunajā Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksā ietverto padomes stratēģisko lomu. Uzņēmumu padomes locekļu diskusijā par padomes stratēģiskās lomas īstenošanu un gūtajām pieredzes atziņām piedalījās HansaMatrix, Coffee Address Holdings padomes locekle Baiba Rubesa, Rīgas ūdens padomes locekle, SEB atklātais pensiju fonds valdes priekšsēdētāja Dace Ljusa, BaltCap partneris, Coffee Address Holding un Uprent Group padomes loceklis Sandijs Āboliņš Ābols, kā arī AirBaltic Corporation, Latvenergo padomes loceklis Toms Siliņš. Diskusiju moderēja Baibas Strupišas juridiskā biroja partnere, sertificēta mediatore Baiba Strupiša.

Baiba Strupiša: 'Diskusijas ietvaros nonācām pie secinājuma, ka padome ir daļa no uzņēmuma kultūras, kuru veido konkrēti cilvēki ar kopējām vērtībām. Savukārt padomes darba veiksmes atslēga ir dažādība - gan vecumu un dzimumu ziņā, gan pieredzes ziņā. Vislielāko pienesumu uzņēmumam dod padome, kuras patiesais uzdevums ir stratēģiskā vadība, nevis iesaistīšanās ikdienas operacionālajās aktivitātēs. Padomes pienesums var izpausties kā atbalsts valdei koučinga un mentoringa formā, kā arī valdes ideju testēšanas vieta - drošā, konfidenciālā un profesionālā vidē. Kā padome īsteno šo savu lomu? Pirmkārt uzņēmuma interesēs, neskatoties uz to, ka padome pārstāv visu akcionāru intereses. Tieši akcionāri nosaka, cik padomes locekļi ir nepieciešami, lai konkrētajā uzņēmumā atbilstoši uzņēmuma lielumam, attīstības fāzei un izaugsmes ambīcijām padome dotu vislielāko iespējamo ieguldījumu uzņēmuma ilgtspējīgā izaugsmē. Akcionāri arī nosaka to, kurš izvērtēs potenciālos padomes locekļu kandidātus - pašiem mēģinot to darīt, vai izveidojot profesionālu nominācijas komisiju. Un visbeidzot, kā to ir pierādījuši jau virkne ar konkrētiem piemēriem no profesionālu investoru pieredzes - veiksmīga korporatīvās pārvaldības ieviešana palielina uzņēmuma vērtību, pat vairākkārt.'

Diskusijas otrajā daļā eksperti un uzņēmumu padomes locekļi diskutēja par izaicinājumiem padomes ievēlēšanas procesā, kā arī padomes darba uzsākšanu. Diskusijā piedalījās DelfinGroup akcionārs un padomes priekšsēdētājs Agris Evertovskis, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne, Latvijas Dzelzceļš padomes priekšsēdētājs, Rīgas domes izpilddirektors Jānis Lange, un Eversheds Sutherland Bitāns vecākais partneris Māris Vainovskis. Diskusiju moderēja Andris Grafs.

Andris Grafs: 'Diskusijas dalībnieki akcentēja, ka, neskatoties uz to, ka Komerclikumā šobrīd nav noteikti padomes uzdevumi stratēģiskajā vadībā, piemēram, pienākums apstiprināt uzņēmuma stratēģiju, daudzas padomes jau šobrīd šos uzdevumus īsteno, arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās. Padomes stratēģiskos uzdevumus parasti nosaka uzņēmuma statūtos, padomes nolikumā, kā arī korporatīvās pārvaldības politikā. Savukārt pilnvarojuma līgumā ar padomes locekli nosaka gan padomes locekļa tiesības un pienākumus, gan akcionāru sapulces noteikto atlīdzību. Akcionāru izpratnei par padomes lomu, kā arī izteiktai motivācijai ir izšķiroša loma, lai ievēlētu profesionālu padomi ar neatkarīgiem padomes locekļiem. Eksperti arī uzsvēra, ka lielākos uzņēmumos 3 padomes locekļi ir nepietiekams skaits, jo pastāv liels risks, ka visas nepieciešamās kompetences, tajā skaitā pieredze stratēģiju veidošanā, finansēs, risku pārvaldībā, kā arī izpratne par nozari, kurā uzņēmums strādā, nebūs pārstāvētas padomes darbā. Tā kā uzņēmuma padome nav diskusiju klubs, bet komanda, kura pieņem stratēģiskus lēmumus, jebkura uzņēmuma akcionāriem jāievēlē tāda padome, kas ir uzņēmuma attīstības virzītājs'.

Diskusijas ieraksts pieejams Nasdaq Riga Facebook lapā un Tieslietu ministrijas mājas lapā.

Diskusiju organizēja Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu, Pārresoru koordinācijas centru, Baibas Strupišas juridisko biroju, Nasdaq Riga un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un citiem partneriem, kuriem rūp laba korporatīvā pārvaldība Latvijā .

Nākamā - trešā diskusija 'ESG: modes lieta vai nepieciešamība?' notiks 2021.gada 11.jūnijā. Sešu diskusiju cikla mērķis ir veicināt labāku korporatīvo pārvaldību un ieviest praksē Latvijas korporatīvās pārvaldības kodeksu. Plašāka informācija par diskusiju ciklu pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome 2020. gada nogalē noslēdza darbu pie Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa. Tas ir izstrādāts, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai. Informatīvu video par Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu skatīt Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Papildu informācijai:

Andris Grafs,

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā
Mob. tel. +371 29784407
E-pasts: [email protected]
Vairāk par BKPI: www.bicg.eu