The Office of the Prime Minister of Norway

12/03/2023 | Press release | Distributed by Public on 12/03/2023 07:10

Svært god åpningshelg på klimatoppmøtet i Dubai sier Utenriksministeren.

-Dette klimatoppmøtet fikk en svært god start da fondet for tap og skade ble opprettet på konferansens første dag. Statsministeren annonserte at Norge vil bidra med 270 millioner kroner til fondet. Mange andre land har også gitt løfte om å støtte fondet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Fondet er svært viktig for mange utviklingsland som er sårbare for klimaendringer, for eksempel tørke og flom.

-Det emiratiske presidentskapet for toppmøtet har jobbet beinhardt for å få dette fondet på plass. Vanligvis tar det flere år å opprette slike internasjonale fond. Dette fondet tok det ett år å etablere, sier Eide.

At det ble enighet om fondet så tidlig på toppmøtet betyr at vi har god tid til å gå dypere inn i forhandlingene om utslippsreduksjoner og klimatilpasning.

-Klimaendringene er menneskehetens største utfordring. Vi må ha høye ambisjoner og arbeide beinhardt for å komme fram til et utslippsfritt energisystem, sier utenriksministeren

Det emiratiske presidentskapet for klimatoppmøtet har utpekt utenriksminister Eide og Singapores utenriksminister Grace Fu til å lede forhandlingene om utslippsreduksjoner. Eide er også Norges forhandlingsleder på klimatoppmøtet.

-Det er positivt at land som vanligvis er uenige om viktige spørsmål, kan enes om klimaspørsmål. I går annonserte Kina og USA et forsterket samarbeid om å kutte utslippene av metan, sier Eide.