Parlamentul Republicii Moldova

05/10/2023 | Press release | Distributed by Public on 05/10/2023 05:09

Codul educației va fi adaptat la necesitățile actuale

Chișinău, 10 mai 2023 - Codul educației va fi adaptat la necesitățile actuale. O inițiativă care prevede modificări legislative în acest sens a fost examinată la ședința de astăzi a Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.

PROIECTUL de lege a fost elaborat de Ministerul Culturii și are scopul de a îmbunătăți sistemul de educație și de a armoniza normele legale cu cadrul juridic național și internațional.

Proiectul de modificare a Codului educației propune introducerea unor noțiuni noi în sistemul de instruire și excluderea altora, uniformizarea prevederilor legale referitoare la pachetul standard de servicii educaționale, autorizarea/acreditarea instituțiilor de învățământ, precum și adoptarea unei noi abordări în activitatea serviciilor de asistență psihopedagogică la nivelul învățământului general. Pentru învățământul profesional tehnic este prevăzut transferul funcției de pedagog social în categoria funcțiilor didactice, clarificarea modului de înființare și reorganizare a instituțiilor private de învățământ profesional tehnic și excluderea bacalaureatului profesional.

Totodată, în conformitate cu noile prevederi ale Codului, vor fi incluse pentru prima dată reglementări privind instruirea duală în învățământul superior, vor fi create condiții pentru atragerea practicienilor din diverse domenii de formare profesională și va fi consolidată mobilitatea academică pentru sporirea calității studiilor universitare.

Documentul va fi propus spre examinare, în prima lectură, în plenul Parlamentului.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldo