Masarykova univerzita

06/05/2023 | Press release | Distributed by Public on 06/05/2023 07:10

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity přivítá mezinárodní kongres SIEF „Living Ucertainty“

Téměř tisíc delegátů a delegátek z oborů etnologie, folkloristiky, antropologie a dalších příbuzných sociálních a humanitních věd se bude od 7. do 10. června věnovat současným tématům, jako jsou migrace, identity, řešení ekonomických i ekologických krizí a každodenní prožívání dalších aktuálních nejistot, stejně jako oblasti výzkumu sociálních aspektů kultury či kulturního dědictví a metodám jejich zpřístupnění veřejnosti. "Jde o největší kongres tohoto druhu dosud realizovaný v České republice. Naše země bude hostit přední vědecké kapacity zaměřující se z různých oborových pozic na studium člověka, jeho kultury, sociálních vztahů a reprezentací," doplňuje Daniel Drápala, vedoucí Ústavu evropské etnologie FF MU v Brně.

Se zahajovací přednáškou vystoupí světově proslulá britská antropoložka, emeritní profesorka antropologie Univerzity v Cambridgi, Marilyn Strathern. Během své kariéry se věnovala výzkumu kultur na Papui-Nové Guineji, ale také formám příbuzenství a moderním reprodukčním technologiím v Evropě, především v Británii. Je jednou z hlavních postav nejen antropologie, ale také kritické feministické vědy a držitelkou mnoha oborových ocenění. "Marilyn Strathern je nesporně významnou osobností světové antropologie a jsem velmi potěšen, že právě takovou osobnost budeme moci přivítat na kongresu v Brně," podotýká Jiří Woitsch, ředitel Etnologického ústavu AV ČR.

SIEF sdružuje odborníky a odbornice v oborech etnologie a folkloristiky, ale také antropologie, kulturní sociologie, historie, archivnictví a dalších. V současnosti je jeho součástí patnáct pracovních skupin, které se věnují studiu hmotné i nehmotné kultury, jejich zájem sahá od studia rituálů přes migraci po otázky možností výzkumu a uchovávání kulturního dědictví. Organizátory brněnského kongresu jsou Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Národní ústav lidové kultury.

Podrobné informace o kongresu: https://www.siefhome.org/congresses/sief2023/