Results

National Control Commission for Prices and Energy

08/03/2020 | Press release | Distributed by Public on 08/03/2020 06:23

Savivaldybių prašoma patikrinti daugiabučių namų, kuriuose SND balionams šalinti numatyta valstybės parama, sąrašus

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), reaguodama į gyventojų užklausas dėl suskystintų naftos dujų (SND) balionų šalinimo 3-jų* ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose, pakartotinai kreipėsi į savivaldybes su prašymu iki rugpjūčio 14 d. peržiūrėti ir patikrinti pateiktus daugiabučių namų, kuriuose balionų šalinimui numatyta valstybės parama, sąrašus.

Šiais metais iš viso yra numatyta 15 mln. Eur suma, kad 3-jų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose nesaugūs SND balionai būtų pakeisti alternatyviais energijos šaltiniais - elektra ar dujomis (jeigu yra dujų įvadas).

Tačiau norint pasinaudoti valstybės parama - iš viso 600 Eur butui (darbai iki namo, vidaus tinkle ir viryklės įsigijimas), pagal patvirtintą Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais finansavimo sąlygų aprašądaugiabutis namas turi būti įtrauktas į VERT viešai skelbiamą SĄRAŠĄ.

Daugiabučių namų, kurie atitinka paramos kriterijus ir juose SND balionai gali būti keičiami pasinaudojant valstybės parama, sąrašai buvo sudaryti remiantis savivaldybių pateikta informacija.

Savivaldybių administracijoms iki nurodyto termino nepateiktus patikslintų daugiabučių namų sąrašų, galios šiuo metu VERT viešai skelbiami sąrašai.

Patikslintus / pakoreguotus sąrašus savivaldybėms pateikus po minėto termino, t. y. po rugpjūčio 14 d. (imtinai), daugiabučiai namai negalės pasinaudoti šiems metams numatyta valstybės parama, VERT jų atitikimą paramai SND balionų šalinimui gauti vertins sudarydama 2021 m. sąrašus.

Primename, kad pagal Energetikos ministerijos patvirtintą veiksmų planą 3-jų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose SND balionai negalės būti naudojami nuo 2022 m pabaigos.

* įskaitant 2-jų aukštų daugiabučius namus su mansardomis/palėpėmis, kuriuose įrengti butai ir eksploatuojami dujų balionai.