Ministry of Foreign Affairs of the Federation of Bosnia and Herzegovina

02/09/2024 | Press release | Archived content

Bilateralne konsultacije ministarstava vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije

Bilateralne konsultacije ministarstava vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije

[Link]

Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine mr. sc. Josip Brkić predvodio je delegaciju MVP BiH na bilateralnim konsultacijama ministarstava vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije, koje su održane 09. februara 2024. godine u Sarajevu. Delegaciju MVEP Republike Slovenije na bilateralnim konsultacijama predvodio je državni sekretar Marko Štucin.

Teme konsultacija bile su bilateralna saradnja, politički i ekonomski odnosi, europski i NATO put Bosne i Hercegovine te regionalna saradnja.

Zamjenik ministra Brkić i državni sekretar Štucin saglasili su se da su bilateralni odnosi između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije dobri, prijateljski i na visokom nivou, te praćeni redovnim političkim dijalozima i razmjenom posjeta.

Zamjenik ministra Brkić izrazio je zahvalnost Republici Sloveniji za podršku na putu ka EU i saradnji s NATO-om, a posebno na zalaganju za otvaranje pregovora za članstvo BiH u EU. Naglasio je da je podrška Republike Slovenije reformskim i integracijskim procesima u BiH kontinuirana i jasno izražena, kao i spremnost za pružanje tehničke pomoći. Ocijenio je da je od iznimne važnosti da Bosna i Hercegovina dobije odluku o početku pregovora o pristupanju te da je od obostranog interesa, i Bosne i Hercegovine i Europske unije, da se što prije prepozna da su naši interesi u potpunosti usklađeni. Naglasio je da BiH očekuje da će Europska komisija prepoznati postignuti napredak u svom skorašnjem izvještaju, te da će preporučiti Europskom vijeću otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom, odnosno da će Europsko vijeće donijeti Odluku o otvaranju pregovora s Bosnom i Hercegovinom.

[Link] Kada je riječ o regionalnim odnosima, zamjenik je naglasio važnost regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa unutar procesa proširenja i stabilizacije te pristupanja Europskoj uniji. Dodao je da naše aktivno učestvovanje u regionalnim inicijativama, uključujući i Berlinski proces, doprinosi jačanju i ispunjavanju kriterija i standarda za pristupanje EU.

Zamjenik je govoreći o ekonomskim pitanjima istakao da je Slovenija među najvažnijim trgovinskim partnerima Bosne i Hercegovine te politička saradnja i prijateljski odnosi dvije zemlje povoljno utiču i na daljnje širenje obima sveukupne privredne saradnje.

Tokom konsultacija razmijenjena su mišljenja i o ugovornim odnosima Bosne i Hercegovine i Slovenije, migracijama kao i globalnim sigurnosnim izazovima, s naglaskom na situaciju u regionu.