Results

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

08/01/2021 | Press release | Distributed by Public on 08/01/2021 08:05

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková si pripomenula Pamätný deň rómskeho holokaustu v Banskej Bystrici

Pamätný deň rómskeho holokaustu si pripomíname 2. augusta, kedy sa v roku 1944 v koncentračnom táborovom komplexe Auschwitz-Birkenau odohrala likvidácia takzvaného cigánskeho tábora a takmer tritisíc rómskych mužov a žien, starých ľudí a detí bolo v tento deň zavraždených v plynových komorách. Počas druhej svetovej vojny dochádzalo k prenasledovaniu a vraždeniu Rómov aj na území dnešného Slovenska. Táto tragédia bola dlhé roky zabudnutá a nevenovala sa jej dostatočná pozornosť, dôsledky čoho sú citeľné v našej spoločnosti i dnes.

'Oceňujem výskum a stále početnejšie spomienkové podujatia venované obetiam rómskeho holokaustu, ktoré sa už niekoľko rokov konajú v Slovenskej republike, a to aj s prispením aktívnej občianskej spoločnosti,' uviedla pri tejto príležitosti Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Témou genocídy Rómov počas holokaustu sa zaoberá aj Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu IHRA, kde je Slovensko dlhoročným aktívnym členom. Aktuálne je v procese prípravy návrh odporúčaní IHRA pre výučbu a vzdelávanie o genocíde Rómov, ktoré doplnia už existujúce Odporúčania IHRA pre výučbu a vzdelávanie o holokauste (k dispozícii aj v slovenskom preklade). Európsky parlament v roku 2015 vyhlásil 2. august za Európsky pamätný deň rómskeho holokaustu