Ministry of Education, Research, Youth and Sports of Romania

07/11/2022 | Press release | Distributed by Public on 07/11/2022 12:37

Ministerul Educației lansează în consultare publică Ghidul solicitantului: Granturi pentru unitățile de învățământ-pilot

Ministerul Educației lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului "Granturi pentru unitățile de învățământ pilot" în vederea susținerii pilotării unor intervenții educaționale inovative, a unor noi modele curriculare și de carieră didactică sau de management descentralizat.

Pentru prima dată în România vor fi finanțate programe-pilot propuse direct de unități de învățământ cu nivel de calificare ISCED 0-5 sau de parteneriate și rețele formate de acestea, atât pentru a încuraja subsidiaritatea, cât și pentru a testa impactul schimbărilor sistemice în vederea ajustării, corectării și adaptării acestora la nevoile comunității.

Acest apel reprezintă operaționalizarea Reformei 7 - Reforma guvernantei sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea managementului, Investiția 18, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și are ca scop îmbunătățirea rezilienței sistemului de educație prin creșterea gradului de autonomie a unităților de învățământ preuniversitar, în vederea adaptării sistemului de învățământ nevoilor actuale ale beneficiarilor direcți, conform Raportului "România Educată".

Acestui apel îi sunt alocate 12 milioane de euro pentru a finanța cel puțin 60 de unități de învățământ, individual sau în parteneriate. Vor fi finanțate activitățile de inovare educațională sau de experimentare a unor măsuri individuale, specifice, pentru a testa abordări noi, inovative, de predare-învățare-evaluare, de dezvoltare a unui învățământ incluziv, de eficientizare a costurilor, de digitalizare sau de colaborare la nivel local. Măsurile pilotate trebuie să aibă potențial de a îmbunătăți managementul școlar, performanțele elevilor, practicile de lucru în școli, starea de bine a participanților la procesul de educație, în general calitatea procesului didactic și trebuie să abordeze cel puțin două din următoarele priorități:

1. Managementul unității de învățământ, inclusiv finanțare alternativă;

2. Elemente inovative la nivel de curriculum, plan-cadru, arii curriculare, programe școlare;

3. Metode și standarde de evaluare a performanțelor elevilor;

4. Metode de evaluare instituțională și asigurare a calității;

5. Dezvoltarea carierei didactice.

Finanțarea poate ajunge până la 200.000 de euro pentru unitățile de învățământ care aplică individual și până la 1.000.000 de euro pentru parteneriatele sau rețelele care implică mai multe unități de învățământ. Sunt eligibile pentru finanțare toate unitățile din rețeaua națională de învățământ, publice sau private. Sunt eleigibile de asemenea orice tipuri de cheltuieli cu excepția investițiilor în infrastructură mare, precum și cheltuielile recurente cu personalul.

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reformă, va asigura procesul de selecție, contractare și monitorizare a implementării.

Perioada de consultare este 11 iulie - 31 iulie. Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail [email protected].

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației