Results

Government of Sweden

05/25/2020 | Press release | Distributed by Public on 05/25/2020 05:08

Regeringen satsar 380 miljoner kronor på den internationella responsen mot covid-19

Regeringen presenterar idag stödpaket om 380 miljoner kronor för att ytterligare stödja den internationella responsen mot covid-19.

Den humanitära situationen och hälsoläget i världen har förvärrats avsevärt till följd av covid-19. Pandemin beräknas leda till en fördubbling av antalet människor som lider av akut hunger till 265 miljoner i år.

- Kostnaden på liv och hälsa och på världsekonomin kommer att bli större om vi inte agerar snabbt till stöd för den internationella humanitära responsen. Genom vårt stödpaket tar Sverige ett solidariskt ansvar för att hjälpa de värst drabbade och bidrar till att minska spridningen av covid-19, säger miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin.

Stödpaketet, som betalas ut från ordinarie biståndsbudget, kommer att fördelas på FN:s fond för katastrofbistånd (CERF), FN:s livsmedelsprogram (WFP) och Världshälsoorganisationen (WHO). Stödet inbegriper även medel till IMF:s fond för skuldlättnad och Sidas humanitära anslag.

- På grund av Corona-krisen står världens mest utsatta länder inför en hunger- och fattigdomskatastrof. Om inte världens rika länder tar globalt ansvar nu riskerar vi att backa decennier i arbetet mot hunger och fattigdom, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson.

Sverige är en av de största humanitära givarna i världen genom bland annat omfattande kärnstöd. Den covid-19-relaterade responsen belastar ytterligare det ansträngda finansieringsläget för humanitär hjälp. FN:s globala humanitära responsplan behöver 6,7 miljarder US-dollar för att motverka spridningen av covid-19 i de mest sårbara länderna i världen. Regeringen avser fatta beslut om stöden den 17 juni.