Ministry of Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova

11/29/2023 | Press release | Distributed by Public on 11/29/2023 06:31

Parteneriatele internaționale, o oportunitate pentru agricultura din Republica Moldova

29 noiembrie 2023, Chișinău - Modernizarea agriculturii implică multiple aspecte și reprezintă un proces complex. Această transformare nu se rezumă doar la implementarea unor tehnologii noi, ci este un efort vast care necesită abordări integrate și strategii bine definite pentru a aborda diversele provocări.

Pentru a aduce schimbările necesare, un aspect crucial este implicarea tuturor părților interesate - fermieri, Guvern, organizații neguvernamentale, sectorul privat și comunitatea internațională. Iată de ce, prin intermediul instrumentelor și fondurilor disponibile, MAIA mizează pe sprijinul comunității donatorilor și a partenerilor de dezvoltare, pentru realizarea reformelor în sectorul agricol și rural, dar și în vederea armonizării legislației naționale la cea comunitară. În context, pe parcursul anului 2023:

  • A fost ratificat Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului "Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)", în valoare de 55 milioane de dolari SUA, care integrează următoarele domenii și direcții prioritare de intervenție pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii:consolidarea capacităților instituționale ale entităților de profil: AIPA, ANSA, dar și a Centrului de Consiliere Agricolă și Rurală; reabilitarea sistemelor centralizate de irigare - indispensabilă pentru a spori reziliența sectorului agricol la schimbările climatice; dezvoltarea sectorului zootehnic, cu accente pe: reziliența energetică, modernizarea fermelor și sporirea șeptelului cu genetică performantă.
  • Guvernul a aprobat ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind extinderea activităților eligibile în cadrul Proiectului "Livada Moldovei". Această decizie a fost luată pentru a dezvolta întreg sectorul agroalimentar. Astfel, agricultorii ramurilor horticultură, viticultură, zootehnie, acvacultură și producție piscicolă, turism, apicultură și sectorul de culturi cerealiere vor putea accesa finanțări în cadrul proiectului.
  • Sunt ințiate negocierile pentru semnarea Acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind realizarea Proiectului "Asigurarea Fermierilor cu Fertilizanți", în valoare de 1,9 mln EUR, care are drept scop: asigurarea fermierilor mici și mijlocii cu fertilizanți la un preț accesibil, prin mecanismele implementate de Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii;
  • Cu sprijinul Agenției Franceze de Dezvoltare - a fost inițiată elaborarea studiului de fezabilitate privind reabilitarea sistemelor centralizate de irigare, fiind stabilite două componente de investiții: pentru Sistemele de irigare centralizate și Acumularea apei pentru dezvoltarea irigațiilor la scară mică.
  • Accente sporite sunt puse pe atragerea instrumentelor/fondurilor comunitare: TAIEX/TWINNING/IPARD, prin prisma suportului sectorial din partea Comisiei Europene, orientat spre reformarea și dezvoltarea agriculturii și mediului rural;
  • Totodată, în debutul lunii octombrie, Ministerul, cu sprijinul UE, a lansat o inițiativă de importanță strategică pentru țara noastră - Platforma de Parteneriat Agroalimentar, menită să stimuleze cooperarea și să accelereze reformele din sector. În acest scop, oficiali de nivel înalt, ambasadori și experți din 11 state UE au sosit la Chișinău, unde și-au arătat deschiderea de a sprijini sectorul agroalimentar al RM în parcursul său de reformare și racordare la Politica Agricolă Comună a UE;
  • Se lucrează intens pe consolidarea dialogului cu partenerii de dezvoltare și atragerea/implementarea asistenței externe în vederea dezvoltării sectorului agroalimentar, cu accente pe: consolidarea capacităților instituționale ale Ministerului și ale instituțiilor de profil; digitalizarea agriculturii - cu beneficii importante pentru sporirea competitivității și dezvoltării durabile a sectorului; reabilitarea și extinderea sistemelor de irigare; revitalizarea sectorului zootehnic; consolidarea capacităților instituțiilor de profil; dezvoltarea serviciilor de consultanță în agricultură; consolidarea și încurajarea cooperării/asocierii între producătorii agricoli, etc.