Vilnius University

01/23/2023 | News release | Distributed by Public on 01/23/2023 02:38

Vilniaus universitetas ieško 348 akademinių darbuotojų: skelbiami tarptautiniai konkursai

Vilniaus universitetas (VU) skelbia 348 viešus įvairių sričių dėstytojų ir mokslo darbuotojų tarptautinius konkursus laisvoms akademinėms pareigoms eiti. Jų darbo pradžia numatoma 2023 m. rugsėjo 1 d. Dokumentų pateikimo etapas truks iki vasario 11 d.

Į akademinių darbuotojų pareigas asmenys priimami viešo ir atviro konkurso būdu 5 metų kadencijai. Kviečiami kandidatuoti visi pretendentai, atitinkantys VU Senato patvirtintus dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad šiais metais pretendentai, kurie kandidatuoja į dėstytojų pareigas, pildydami akademinį veiklos aprašą turi remtis VU rektoriaus patvirtintomis Pedagoginių kompetencijų vertinimo gairėmis. Šios gairės kandidatams padės pateikti tinkamą informaciją pildant akademinės veiklos aprašą, o teisingai pateikta informacija leis VU padalinių priėmimo-atestacijos komisijos nariams paspartinti darbą ir laikytis objektyvumo principo vertinant kandidatų pedagogines kompetencijas.

"Kaip ir kasmet, paskelbėme nemažai konkursų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti. Informacija apie universitete paskelbtus konkursus, konkursų organizavimo tvarką ir procedūras, kandidatų atrankos kriterijus ir jų vertinimą yra viešai prieinama visiems pretendentams. Viena iš Vilniaus universiteto vertybių yra tobulėjimas kuriant skatinančią aplinką, įsipareigojant tobulintis, tobulinti ir priimti norinčius tobulėti, siekiant išskirtinės vertės. Tad tikimės, kad prie mūsų bendruomenės prisijungs akademiniai darbuotojai, siekiantys tobulėti ir prisidėti prie Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų ir studijų išskirtinės vertės kūrimo", - sako VU organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorė Vilmantė Pakalniškienė.

VU konkursai laisvoms akademinėms pareigoms eiti vykdomi remiantis Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatomis. Informaciją apie skelbiamus konkursus galima rasti VU tinklalapio Karjeros skiltyje.