Parlamentul Republicii Moldova

04/11/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/11/2024 04:13

Parlamentul a luat act de Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2023

Chișinău, 11 aprilie 2024 - RAPORTULde activitate al Consiliului Audiovizualului (CA) pentru anul 2023 a fost prezentat în plenul Parlamentului. Documentul conține acțiunile realizate în conformitate cu planul de acțiuni al CA pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anul 2023.

Consiliul Audiovizualului a urmărit, în activitatea sa, aplicarea consecventă a Codului serviciilor media audiovizuale și eliminarea graduală a factorilor care au împiedicat dezvoltarea producției audiovizuale locale. Anul trecut, CA a eliberat 9 licențe de emisie, 7 autorizații de retransmisiune, a retras și a declarat nevalabile 6 autorizații de retransmisiune și a reperfectat 33 de autorizații de retransmisiune. Totodată, CA a aplicat, în total, furnizorilor și distribuitorilor de servicii media audiovizuale 371 de sancțiuni, dintre care 103 avertizări publice, 266 de amenzi și 2 suspendări de licență de emisie pentru o perioadă de 2 luni. Suma totală a amenzilor a constituit 3 140 500 de lei.

În anul 2023, CA a supus monitorizării conținutul a 42 de servicii media audiovizuale de televiziune și 18 servicii de radiodifuziune. Potrivit informațiilor prezentate de CA, numărul derogărilor depistate la capitolul informării corecte a scăzut, comparativ cu anul 2022, fiind aplicate 72 de sancțiuni sub formă de avertizări și amenzi. Instituția a întreprins și eforturi de protejare a spațiului audiovizual național în vederea combaterii dezinformării și a discursului de ură. Astfel, distribuitorii de servicii media ce difuzau știri cu mesaje de susținere a invaziei și agresiunii militare asupra Ucrainei, interzise prin legislație, au fost sancționați.

În perioada electorală pentru alegerile generale, pentru prima dată, CA a monitorizat toți furnizorii de servicii media - 25 de posturi de televiziune și 17 de radio - și a aprobat declarațiile privind reflectarea alegerilor.

Responsabilitățile culturale au fost, și pe parcursul anului 2023, în vizorul CA, fiind inițiată din oficiu monitorizarea a nouă servicii media audiovizuale referitoare la ținuta lingvistică în programele de știri și cele de dezbateri, toate fiind avertizate public pentru carențe în exprimarea orală. Pe parcursul anului, cu susținerea SUA, a Olandei și a Delegației UE, a fost dezvoltat un soft specializat pentru monitorizarea conținutului audiovizual bazat pe inteligența artificială.

Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a menționat că organizarea de către CA a concursului de selectare a unei instituții specializate în măsurarea cotelor de audiență și a cotelor de piață, conform uzanțelor internaționale și a celor mai bune practici, este o altă realizare înregistrată în 2023. "Membrii CA au cooperat activ, anul trecut, cu autoritățile europene de reglementare în domeniul audiovizualului pentru a prelua cele mai bune practici în domeniu. Astfel, CA a obținut statut de membru observator al Grupului autorităților europene de reglementare pentru serviciile media audiovizuale - ERGA, în contextul acordării Republicii Moldova a statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană", a adăugat Liliana Vițu.

În contextul procesului de aderare la UE, CA a realizat acțiuni de combatere a concentrării proprietății media și a finanțării netrasparente a mass-media pentru a garanta pluralismul mediatic. Au fost ajustate cerințele de transparență a proprietății la standardele europene și au fost introduse sancțiuni pentru refuzul de a divulga informații legate de transparența surselor de venituri.

Potrivit informațiilor conținute în Raportul de activitate, a crescut numărul litigiilor în care a fost implicat CA, aproape dublându-se comparativ cu anul 2022. Toate deciziile instanțelor de judecată au fost în favoarea CA.

În hotărârea aprobată, Parlamentul recomandă Consiliului Audiovizualului, în contextul desfășurării în toamna anului curent a scrutinelor electorale, să întreprindă măsurile necesare pentru protejarea spațiului informațional național, evaluarea cazurilor de dezinformare în conținuturile audiovizuale și monitorizarea furnizorilor de servicii media pentru a asigura informarea corectă a opiniei publice.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova