Ministry of Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova

09/26/2022 | Press release | Distributed by Public on 09/26/2022 06:36

Recomandări cu privire la semănatul culturilor cerealiere de toamnă

26/09/2022

26 septembrie 2022, Chișinău - Tehnologia de cultivare a culturilor cerealiere de toamnă include mai multe verigi componente, respectarea cărora determină succesul în obținerea unor recolte înalte și de calitate.

Printre ele menționăm: respectarea cerințelor față de premergători, lucrarea și fertilizarea solului, respectarea termenilor de însămânțare, normele de însămânțare, soiurile, adâncimea de încorporare a semințelor și tratarea lor.

Premergători. Cei mai buni premergători pentru culturile cerealiere de toamnă sunt culturile cu termen de recoltare timpurie: mazărea la boabe, borceagurile de toamnă și de primăvară; lucerna, anul trei de viață după prima coasă. Rezultate satisfăcătoare pot fi obținute la amplasarea culturilor cerealiere de toamnă după: rapița de toamnă, porumbul la siloz, soiurile timpurii de soia ș.a.

La amplasarea culturilor cerealiere de toamnă după floarea soarelui și porumb la boabe, deseori există pericolul insuficienței de apă, nu doar în stratul arabil la momentul termenilor optimi de însămânțare a culturilor, dar și în stratul mai profund de un metru, ceea ce este crucial în anii secetoși.

Lucrarea solului. După majoritatea premergătorilor se recomandă afânarea solului fără întoarcerea brazdei. Mai mult ca atât, în anii secetoși, arătura solului cu plug cu cormană contribuie la reducerea nivelului de producție, ca minim, cu o tonă la hectar.Este important ca lucrarea solului la suprafață să fie efectuată la timp și calitativExistă o posibilitate reală de a folosi semănatul direct a culturilor cerealiere de toamnă cu folosirea semănătorilor No-till, dar aici este important de a respecta un set de măsuri prevăzute de sistemul conservativ de agricultură.

Fertilizarea solului. În cazul respectării asolamentului, inclusiv cu amplasarea optimă a culturilor cerealiere de toamnă după premergători și a folosirii îngrășămintelor organice în asolament, se manifestă o reacție mai mică a culturilor de toamnă la fertilizarea minerală.

Odată cu scumpirea îngrășămintelor minerale este important să aplicăm din toamnă la semănat câte 50-100 kg/ha amofos.

Asigurarea culturilor cu azot biologic este posibilă prin semănatul măzărichei de primăvară sub culturile de primăvară în asolament cu încorporarea masei verzi în sol.

Termenii de însămânțare. Odată cu încălzirea globală, termenii optimi de însămânțare a culturilor cerealiere de toamnă s-au schimbat comparativ cu cei recomandați cu 15-20 ani în urmă. Se consideră că, primele două decade a lunii octombrie sânt cele mai favorabile pentru obținerea plantelor înfrățite din toamnă.

Dar anii diferă după condițiile climaterice, de aceea culturile cerealiere de toamnă pot fi însămânțate atunci, când temperatura medie timp de 24 ore pe parcursul a trei zile, consecutiv, scade sub 15 o C.

Normele de însămânțare se stabilesc în milioane de boabe germinate la hectar. În termenii optimi de însămânțare norma de semănat constituie 4,0 mln. semințe germinabile la hectar. Norma se mărește odată cu semănatul mai tîrziu a culturilor (până la 5 mln. boabe la hectar).Pentru determinarea normei de însămânțare în kilograme la hectar se folosesc datele din certificatul de calitate a semințelor (masa la o mie de boabe, puritatea și germinația semințelor).

Soiurile. În Republica Moldova se cultivă o gamă largă de soiuri de diferită origine. Testările din ultimii ani realizate atât de I.P. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecția" din mun. Bălți, cât și de gospodăriile semincere din diferite zone ale Republicii Moldova, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, au dat dovadă de o capacitate competitivă înaltă a soiurilor autohtone de grâu și orz de toamnă, create la ICCC "Selecția".Așa soiuri ca: Meleag, Talisman, Căpriana, Vestitor, Numitor, Fenix ș.a. nu cedează după nivelul de producție soiurilor străine, ba chiar le depășesc, în anii secetoși.ICCC "Selecția" posedă la fel semințe de orz de toamnă cu un nivel înalt de producție, așa ca: Excelent, Scânteia, Auriu, Radana ș.a.

Testările din ultimii ani realizate atât de I.P. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecția" din mun. Bălți, cât și de gospodăriile semincere din diferite zone ale Republicii Moldova, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, au dat dovadă de o capacitate competitivă înaltă a soiurilor autohtone de grâu și orz de toamnă, create la ICCC "Selecția". Așa soiuri ca: Meleag, Talisman, Căpriana, Vestitor, Numitor, Fenix ș.a. nu cedează după nivelul de producție soiurilor străine, ba chiar le depășesc, în anii secetoși.ICCC "Selecția" posedă la fel semințe de orz de toamnă cu un nivel înalt de producție, așa ca: Excelent, Scânteia, Auriu, Radana ș.a.

Adâncimea de încorporare a semințelor depinde de tipul soiurilor folosite. Semințele la soiurile de talie mai mică (intensive) nu trebuie încorporate în sol mai adânc de 5 cm, iar soiurile cu talie mai înaltă, pot fi încorporate pînă la 6-7 cm. Este important ca semințele întotdeauna să fie încorporate într-un pat germinativ umed.

Tratarea semințelor înainte de semănat. Reeșind din situația fitosanitară creată, tratarea semințelor este obligatorie. Spectrul de preparate admise pentru folosire în Republica Moldova este foarte larg, de aceea, se va alege unul din cele mai potrivite preparate după eficacitate și preț.