Parlamentul Republicii Moldova

02/27/2024 | Press release | Distributed by Public on 02/27/2024 04:13

O nouă lege va reglementa domeniul explozivilor de uz civil

Chișinău, 27 februarie 2024- Domeniul explozivilor de uz civil va fi reglementat de o lege nouă. Membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică au aprobat raportul la proiectul de lege privind regimul explozivilor de uz civil. Proiectul, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, propune armonizarea legislației naționale la cadrul normativ european în ceea ce privește circulația în siguranță a explozivilor de uz civil pe teritoriul țării și folosirea acestora în conformitate cu destinația lor specială.

Noua legestabilește condițiile în care cumpărarea, vânzarea, deținerea, folosirea și operațiunile cu explozivii de uz civil sunt permise pe teritoriul țării noastre. Astfel, introducerea pe piața Republicii Moldova a acestor explozivi este admisă numai în condițiile în care acestea respectă cerințele esențiale de securitate. Cetățenii străini nu vor avea acces la efectuarea operațiunilor și lucrărilor cu exploziv pe teritoriul Republicii Moldova.

Documentul mai prevede obligațiile producătorilor, distribuitorilor și ale importatorilor de explozivi de uz civil; condițiile de licențiere pentru desfășurarea operațiunilor de comercializare, depozitare, import, export, reexport a acestor produse; de transport al explozivilor, precum și reglementări privind atestarea artificierilor pentru lucrări de preparare și/sau de manipulare a explozivilor. O altă prevedere a proiectului vizează controlul privind respectarea regimului explozivilor de uz civil, care se va realiza de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică.

Potrivit autorilor inițiativei legislative, implementarea prevederilor proiectului va spori eficiența autorităților abilitate cu funcții de control și supraveghere a pieței, precum și agenților economici licențiați pentru efectuarea operațiunilor cu exploziv privind procurarea, importul, transportul, tranzitul, depozitarea, prepararea, precum și folosirea acestora în strictă conformitate cu destinația lor specială.

Proiectul va fi propus spre examinare în ședința plenară a Parlamentului.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova