Results

National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

05/21/2021 | Press release | Distributed by Public on 05/21/2021 01:11

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna aprilie 2021

Evoluția indicilor prețurilor producției industrialeîn luna aprilie 20211,2

Biroul Național de Statistică relatează, că în luna aprilie 2021 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 0,6%, față de aprilie 2020 - cu 7,0% și față de decembrie 2020 - cu 4,5%.

Datele graficului în format .xlsx

În industria extractivă, în luna aprilie 2021, prețurile producătorului s-au majorat față de martie curent cu 1,5%, față de aprilie 2020 - cu 5,4% și față de decembrie 2020 - cu 2,7%.

În industria prelucrătoare, în luna aprilie 2021, prețurile producătorului s-au majorat față de martie curent cu 0,6%, față de aprilie 2020 - cu 7,6% și față de decembrie 2020 - cu 4,9%.

În sectorul energetic, în luna aprilie 2021, prețurile producătorului au rămas la nivelul lunii martie, iar față de aprilie 2020 s-au micșorat cu 0,1% și față de decembrie 2020 - cu 0,2%.

Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM-23

Aprilie 2021 în % față de:

Informativ:
aprilie 2020 în % față de aprilie 2019

martie 2021

aprilie 2020

decembrie 2020

Total industrie

100,6

107,0

104,5

102,6

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,9

107,6

104,9

100,4

externă

100,0

106,0

103,7

107,2

Industria extractivă

101,5

105,4

102,7

97,3

inclusiv livrat pe piaţa: internă

101,5

104,6

102,5

97,7

externă

101,1

120,4

107,7

92,5

Industria prelucrătoare

100,6

107,6

104,9

103,7

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,9

108,6

105,6

101,7

externă

100,0

105,9

103,7

107,2

Energie electrică şi termică

100,0

99,9

99,8

90,7

Datele tabelului în format .xlsx

În luna aprilie 2021, comparativ cu luna martie curent, prețurile producătorului la Principalele Grupe Industriale4 (conform clasificării UE) au evoluat în felul următor: în industria bunurilor intermediare (excepție energie) s-au majorat cu 0,7%, în industria bunurilor de uz curent - cu 0,6%, în industria bunurilor de capital și la activități și bunuri legate de energie cu câte 0,2%. Totodată, în industria bunurilor de folosință îndelungată prețurile au rămas la nivelul lunii martie 2021.

Tabelul 2. Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale

Aprilie 2021 în % față de:

Martie 2021

Decembrie 2020

Total industrie

100,6

104,5

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,9

104,9

externă

100,0

103,7

Industria bunurilor intermediare (excepţie energie)

100,7

102,6

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,7

103,2

externă

100,8

100,5

Industria bunurilor de capital

100,2

109,0

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,1

102,0

externă

100,3

113,3

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

100,0

101,3

inclusiv livrat pe piaţa: internă

99,8

101,1

externă

100,6

101,7

Industria bunurilor de uz curent

100,6

105,5

inclusiv livrat pe piața: internă

101,2

107,2

externă

99,8

103,0

Activităţi şi bunuri legate de energie

100,2

100,6

Datele tabelului în format .xlsx

Totodată, în luna aprilie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 prețurile producătorului s-au majorat în industria bunurilor de capital cu 9,0%, în industria bunurilor de uz curent - cu 5,5%, în industria bunurilor intermediare (cu excepție energie) - cu 2,6%, în industria bunurilor de folosință îndelungată cu 1,3% și la activități și bunuri legate de energie - cu 0,6%.

Note:

1
Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Sfera de cuprindere a indicelui prețurilor producției industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate și comercializate (pe piața internă și/sau la export) de către agenții economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor 08-35 ale Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2), ediția 2019 (nu se includ, în special, serviciile de distribuție a gazelor și apei).La nivel mai detaliat indicii prețurilor producției industriale sunt accesibili pe pagina oficială a BNS la rubrica Statistici pe domenii / Statistica economică / Prețuri / Indicii prețurilor producției industriale. Indicele poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM-2 - Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei, ediția 2019.
4Clasificarea Principalelor Grupe Industriale.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Prețurilor Producției Industriale în unele state ale lumii:

Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Persoana de contact:

Galina Ermurachi

şef al direcţiei statistica industriei și energeticii

Tel. 067 770 045