Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

06/18/2021 | Press release | Distributed by Public on 06/19/2021 12:12

Srbsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

18.6.2021 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Srbsko

Podmienky vstupu do krajiny

Na vstup do Srbskej republiky je potrebné preukázať sa negatívnym PCRtestomna COVID-19, nie starším ako 48hodín vydaný referenčným laboratóriom na území Slovenskej republiky alebo vydaný v krajine, z ktorej cudzinec vstupuje do Srbska. Osobám, ktoré sa nepreukážu negatívnym PCR testom, nebude umožnený vstup na územie Srbskej republiky.

Negatívnym PCR testom sa nemusia preukázať:

 • cudzinci prichádzajúci z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Čiernej Hory a Severného Macedónska;
 • cudzinci, ktorí tranzitujú cez územie Srbska a ich tranzit nepresiahne 12 hodín;
 • posádky lietadla a cestujúcich v tranzite cez medzinárodné letisko Srbskej republiky, pokiaľ doba tranzitu nepresiahne 12 hodín;
 • deti do 12 rokov, ak rodič, opatrovník alebo iná blízka osoba, ktorá sprevádza dieťa má negatívny PCR test nie starší ako 48 hodín;
 • cudzinci vykonávajúci medzinárodnú prepravu, či už sú to vodiči nákladných motorových vozidiel, posádky lietadla, vlakov a autobusov v tranzite, pokiaľ doba tranzitu nepresiahne 12 hodín, ale aj v prípade, ak je ich konečnou destináciou Srbská republika.
 • cudzinci s prechodným alebo trvalým pobytom na území Srbska, ktorí sú plne zaočkovaní a vedia sa preukázať dokladom o absolvovaní očkovania;

 • osoby, ktoré boli plne zaočkované v Srbsku a vedia sa preukázať dokladom o zaočkovaní;

 • občania tých štátov, s ktorými Srbsko uzatvorilo dohodu o uznávaní certifikátov o očkovaní (Maďarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Slovinsko, Česko) a vedia sa preukázať dokladom o absolvovaní očkovania - tzv. COVID 19 legitimáciou. Osoby musia byť plne zaočkované obidvoma dávkami vakcíny a v prípade vakcíny AstraZeneca a J&J/Janssen je postačujúca jedna dávka;

V prípade, že slovenskí občania s udeleným prechodným alebo trvalým pobytom na území Srbskej republiky sa pri vstupe na územie Srbska nepreukážu negatívnym PCR testom, bude im nariadená domáca izolácia v trvaní 10 dní, ktorá je prerušená len v prípade negatívneho PCR testu vydaného národným referenčným laboratóriom v Srbsku. Tieto osoby sa musia elektronicky hlásiť do 24 hodín od vstupu na webovej stránke srbského ministerstva zdravotníctva.

Od 21. januára 2021, podnikatelia, ktorí z pracovných dôvodov cestujú do Srbska a vopred oznámia svoj príchod Obchodnej komore Srbska je umožnený vstup do krajiny aj v prípade, že sa nevedia na hraničnom priechode preukázať negatívnym PCR testom. V takomto prípade, musí podnikateľ do 24 hodín od vstupu do krajiny predložiť Obchodnej komore Srbska negatívny PCR test alebo negatívny antigénový test, vydaný referenčným laboratóriom Srbskej republiky.

Oznámenie príchodu je potrebné nahlásiť Obchodnej komore Srbska najneskôr 48h pred plánovaným vstupom do Srbska prostredníctvom e-mailu: [email protected]

Adresovaná žiadosť by mala obsahovať nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko osoby, ktorá z pracovných dôvodov cestuje do Srbska
 • číslo pasu a štát kde pás bol vydaný
 • krátky opis pracovných dôvodov
 • dátum a miesto vstupu do Srbska, číslo letu a názov leteckej spoločnosti, resp. ŠPZ osobného motorového vozidla a dátum plánovaného odchodu
 • adresa ubytovania počas návštevy Srbsku
 • kontakt telefón a e-mail adresa

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez územie Srbska nesmie presiahnuť 12 hodín. Na tranzit nie je potrebný negatívny PCR test. Upozorňujeme občanov, aby si pred cestou do a zo Srbska preverili aktuálne podmienky vstupu do susedných štátov podľa plánovanej trasy.

Opatrenia v krajine

S cieľom obmedziť šírenie COVID-19 boli v Srbsku prijaté viaceré obmedzenia:

 • zákaz verejného zhromažďovania na viac ako 5 osôb v interiéroch a exteriéroch,
 • povinné nosenie rúšok v interiéri a MHD,
 • zabezpečenie spoločenského odstupu dva metre, ak to nie je možné v exteriéroch povinné nosenie rúška.

Podmienky návratu do SR

Cestovný semafor Slovenskej republiky: Srbsko je zaradené medzi červené krajiny.

Informácie o postupe pri návrate do SR