Ministry of Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova

11/02/2023 | Press release | Distributed by Public on 11/02/2023 02:02

Agricultorii pot solicita subvenții pentru investițiile pe etape

2 noiembrie 2023, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare lansează primul apel de depunere a cererilor pentru forma de subvenționare plăți investiții pe etape. Apelul va fi deschis până la data de 14 decembrie 2023.

Plata investiții pe etape este o subvenție acordată etapizat, în bază de proiect investițional sau de extindere a unui proiect investițional, evaluat pozitiv de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și autorizat pentru plata subvenției după implementarea fiecărei etape în baza costurilor suportate integral de solicitant.

Valoarea subvenției acordate unui solicitant nu va depăși 15 milioane de lei, iar pentru grupurile de producători agricoli sau cooperativele de întreprinzător, valoarea subvențiilor va fi de până la 25 de milioane de lei. Implementarea proiectului se va realiza în limita mijloacelor financiare ale Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat anual prin Legea bugetului de stat.

Cererile de solicitare a subvenției pentru investițiile pe etape, pot fi depuse de către fermier (persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care îl deține grupul și membrii săi, a cărei/căror exploatație este situată pe teritoriul Republicii Moldova și care desfășoară activități agricole), conform domeniilor de sprijin, după cum urmează:

I.Investiții în producerea, prelucrarea sau comercializarea produselor din sectorul vegetal:

- producerea pe teren protejat;

- înființarea sau modernizarea plantațiilor perene;

- dezvoltarea infrastructurii de producere, prelucrare primară/finită sau comercializare;

- instalații pentru producerea energiei din surse regenerabile.

II.Investiții în producerea, prelucrarea sau comercializarea produselor din sectorul vitivinicol:

- înființarea plantațiilor viticole sau modernizarea sistemului de suport în plantațiile viticole;

- dezvoltarea infrastructurii de producere, prelucrare primară/finită sau comercializare;

- instalații pentru producerea energiei din surse regenerabile.

III.Investiții în producerea, prelucrarea sau comercializarea produselor din sectorul zootehnic:

- dezvoltarea exploatației zootehnice și cumpărarea animalelor de prăsilă;

- dezvoltarea infrastructurii de producere, prelucrare primară/finită sau comercializare;

- instalații pentru producerea energiei din surse regenerabile.

Plata investițiilor pe etape se va acorda solicitantului de subvenție cu respectarea de către acesta a următoarelor condiții de bază:

a) deține un proiect investițional viabil pentru o perioadă de 7 ani și un deviz de cheltuieli;

b) asumarea angajamentului de a contribui financiar cu cel puţin 50% din valoarea proiectului investițional;

c) solicitantul deține competențe în domeniu;

d) perioada de implementare integrală a proiectului investițional este de până la 36 de luni, divizată în cel mult 3 etape;

e) a suportat costurile de implementare a fiecărei etape a proiectului investițional;

f) a dobândit cu titlu oneros bunuri și servicii, obiectul subvenționării de la furnizori şi distribuitori, cu excepția schimbului;

g) este deţinător legal al bunurilor imobile și/sau al părților componente ale acestora în care s-a efectuat investiţia.

Documentele privind depunerea și obținerea plății investițiilor pe etape pot fi consultate aici.

Examinarea cererilor de acordare a plăților investițiilor pe etape se va realiza de către AIPAconform procedurilor prevăzute în Regulament.