Latvia University of Agriculture

01/25/2023 | News release | Distributed by Public on 01/25/2023 01:24

Konferencē diskutēs par matemātikas mācīšanas pieredzi

26. janvārī plkst. 14.30 Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) 278. telpā norisināsies starptautiska tīklošanās un pieredzes apmaiņas konference "Matemātikas apguve bez bailēm un satraukuma", kurā aicināti piedalīties matemātikas skolotāji, lai dalītos pieredzē par matemātikas mācīšanu, lai tās apguve neradītu bailes vai satraukumu, jo vairāki izglītības pētījumi apliecina, ka tieši trauksme ir viens no matemātikas mācīšanās traucējumiem.

Konferenci atklās Informācijas tehnoloģiju fakultātes Matemātikas katedras vadītāja Svetlana Atslēga, kura informēs par studentu visbiežāk pieļautajām kļūdām matemātikā, kas bieži liecina par nepietiekamām priekšzināšanām matemātikā. Turpinājumā Rīgas Valda Zālīša sākumskolas direktore Elita Rītere dalīsies pieredzē, kā ieinteresēt un motivēt mācīties matemātiku jau sākumsksolas un pamatskolas līmenī, bet pēc tam Rīgas Tehniskās universitātes Inženiermatemātikas katedras vadītāja Inta Volodko un lektore Sarmīte Čerņajeva atklās par skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem, kas veicina gan motivāciju labākiem sasniegumiem matemātikā, gan arī parāda teorētisko zināšanu un praktiskā pielietojuma reālās dzīves sasaisti. Tāpat sagaidāmi vēl divi pieredzes stāsti - Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Margita Jirgensone, kura sniegs pārskatu par citu mācību priekšmetu eksāmenos iekļauto matemātiku, bet Jelgavas Tehnikuma projektu koordinatore Sanda Vanaga iepazīstinās ar atbalstu matemātikā programmas "Pumpurs" ietvaros.

Konference notiek Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta "Matemātikas mācīšana skolēniem ar diskalkuliju un matemātisko trauksmi" ietvaros un tajā piedalīsies arī matemātikas skolotāji no Spānijas, Rumānijas, Turcijas, Maķedonijas un Lietuvas. Tādējādi konferences dalībniekiem būs iespēja iepazīties arī ar citu valstu matemātikas mācīšanas pieredze, kā arī dibināt kontaktus un veidot jaunus sadarbības tīklojumus.

Interesenti aicināti pieteikties konferencei, izmantojot šo saiti. Dati, kas norādīti reģistrācijas formā, tiks izmantoti tikai saziņai par konferences norisi.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Annu Vinteri, e-pasts: [email protected], tālrunis: 29419351.

Raksta fotogrāfijai ir ilustratīva nozīme (www.pexels.com)