Ministry of Education, Research, Youth and Sports of Romania

12/28/2022 | Press release | Distributed by Public on 12/28/2022 17:10

Vești bune pentru educație, la final de an! // Cea mai mare creștere a numărului consilierilor școlari și introducerea serviciilor de educație timpurie complementare

La inițiativa Ministerului Educației, a fost adoptată în ședința de astăzi, 28 decembrie 2022, Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie complementare şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei.

Actul normativ aduce două vești importante pentru educație și pentru copiii din comunitățile dezavantajate.

1. Se alocă 1200 de noi posturi de consilieri școlari, reprezentând o creștere de 50% față de numărul actual.

Această măsură va asigura un număr mai mare de profesori în cabinetele de asistenţă psihopedagogică (consilieri școlari), ceea ce va contribui la:

  • creșterea accesului elevilor și preșcolarilor la servicii de asistenţă psihopedagogică, orientare școlară și profesională;

  • extinderea rețelei de cabinete școlare de asistență psihopedagogică;

  • extinderea activităților de prevenire a violenței școlare în contextul campaniei "Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența din școli ".

Precizăm că în anul școlar 2022-2023, la nivel național, sunt încadrați 2.288 profesori în cabinete de asistenţă psihopedagogică (consilieri școlari) pentru un număr de 2.751.233 elevi şi preşcolari din învățământul public de masă. Aceasta presupune că sunt alocați 1200 elevi şi preşcolari la un consilier școlar. Prin Hotărârea de Guvern adoptată astăzi, se ameliorează acest raport, fiind alocați 800 de elevi și preșcolari la un consilier școlar.

Reamintim că Ministerul Educației a lansat apelul pentru dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor/atelierelor școlare din unitățile de învățământ preuniversitar, cu finanțare din Componenta 15 - Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul căruia sunt eligibile și cabinetele de asistență psihopedagogică.

2.Sunt reglementate, pentru prima dată, serviciile complementare de tip ludotecă, grup de joacă și grădiniță comunitară.

Alocăm 2.550 de posturi pentru asigurarea personalului necesar înființării, până în 2026 a 850 de grădinițe comunitare/grupuri de joacă/ludoteci. Ele vor oferi servicii de educație, îngrijire, protecție și nutriție pentru copiii din comunitățile dezavantajate.

Totodată, pentru primele 412 servicii complementare, vor fi alocate, din Planul Național de Redresare și Reziliență, 103 milioane de euro, iar 14,3 milioane de euro vor fi alocate pentru formarea personalului care le deservește.

Metodologia de organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie complementare stabilește principiile de organizare și funcționare, structura anului școlar, modalitatea de înscriere, transfer și scoatere din evidență a copiilor din serviciile de educație timpurie complementare. De asemenea, reglementează condițiile pentru asigurarea unui mediu educațional adecvat, conținutul educativ al activității din cadrul serviciilor de educație timpurie complementare, modalitatea de asigurare a resursei umane, precum și monitorizarea activității.

Grădinițele comunitare și ludotecile pot fi înființate în localitățile în care nu există suficiente creșe și grădinițe, în localitățile izolate/dezavantajate și în localitățile în care numărul copiilor sub 6 ani este foarte scăzut.

Principalele activități vizate în cadrul acestora sunt:

  • servicii de educație, îngrijire, nutriție și protecție a copiilor, de tip grădiniță comunitară;

  • servicii de tip grup de joacă și/sau ludotecă.

Potrivit metodologiei, serviciile de educație timpurie complementare vizează:

  1. dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului, în funcție de ritmul propriu și de nevoile sale, sprijinind formarea autonomă și creativă a acestuia;

  2. dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulții și cu mediul, pentru a dobândi cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite noi;

  3. încurajarea explorărilor, exercițiilor, încercărilor și experimentărilor, ca experiențe autonome de învățare;

  4. descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identități și a autonomiei și dezvoltarea unei imagini pozitive de sine;

  5. sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități, deprinderi și atitudini necesare la intrarea în ciclul școlar următor și pe tot parcursul vieții.

Activitatea cu copiii din cadrul serviciilor complementare se organizează pe grupe omogene sau eterogene ca vârstă. Numărul de copii dintr-o grupă va fi, în medie, 12, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 20, în conformitate cu prevederile legale generale referitoare la organizarea sistemului de învățământ preuniversitar.

Personalul din cadrul serviciilor de educație timpurie complementare este didactic și nedidactic. Unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar și/sau preșcolar, care înființează servicii de educație timpurie complementare, încurajează, după caz, și participarea voluntarilor la activitățile desfășurate în unitate, ținându-se cont de corespondența dintre competențele personalului și activitățile prestate.