City of Prague

06/05/2023 | Press release | Distributed by Public on 06/05/2023 07:05

Praha schválila investiční přípravu projektu Beranka v Horních Počernicích. Zahrnuje výstavbu asi 300 městských nájemních bytů a základní školy

Rada hl. m. Prahy schválila investiční přípravu projektu Beranka v pražských Horních Počernicích, který bude tvořit přibližně 300 městských nájemních bytů a základní škola pro asi 540 dětí. V letošním roce bude pro toto území o rozloze 63 000 m2 pod vedením Pražské developerské společnosti (PDS) připraven tzv. masterplan, který se stane podkladem pro architektonické soutěže a výběrová řízení na jednotlivé části tohoto projektu. Jejich účelem bude zajistit zpracovatele dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Vlastní realizaci projektu Beranka Horní Počernice PDS předpokládá v letech 2025-2030.

"Projekt Beranka na východním okraji Prahy v Horních Počernicích umožňuje vytvořit cca 300 nových bytových jednotek dostupného městského bydlení a občanskou vybavenost v podobě základní školy pro 540 dětí a sportovního areálu. Předpokládáme převážně výstavbu nízkopodlažních bytových domů podle urbanistického konceptu low-rise high density, který naváže na stávající zástavbu v Horních Počernicích," říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

"Dostupné bydlení a navyšování bytového fondu je jednou z našich priorit. Většina metropolí se potýká s nedostatkem bytů, respektive s větší poptávkou, než je nabídka. Logicky je to z důvodů atraktivity hlavních měst, kde je dostatek pracovních příležitostí, vzdělávacích institucí, kulturního vyžití a dalších výhod. Snažíme se ale hledat všechny alternativy a možnosti pro navyšování počtu nájemních bytů pro Pražany, jsem proto moc ráda i za tento projekt," popisuje náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro sociální oblast, zdravotnictví a bytovou politiku Alexandra Udženija.

"Pražská developerská společnost v roce 2023 zpracuje pro lokalitu takzvaný masterplan, který rozvrhne novou výstavbu a rozdělí ji na vhodné realizační celky. Následně vyhlásí architektonické soutěže nebo výběrová řízení na dodavatele jednotlivých projektových dokumentací pro územní a stavební řízení. Realizace celého projektu Beranka Horní Počernice se podle postupu povolovacího procesu předpokládá v letech 2025 až 2030," uzavírá Petr Urbánek, ředitel PDS.

Hlavní město v rámci tohoto projektu vychází významně vstříc požadavku městské části Praha 20 na výstavbu základní školy a do původně ryze rezidenčního projektu Beranka ji navrhuje. Ostatní plochy v Horních Počernicích určené územním plánem pro školství jsou především ve vlastnictví soukromých majitelů, kteří o tomto funkčním využití svých pozemků neuvažují.

Základní informace o projektu Beranka Horní Počernice:

  • Lokalita: Praha 20, mezi ulicemi Tlustého, K Odpočinku, K Berance a Bořetická
  • Rozloha pozemku: 63 000 m2
  • Hrubá podlahová plocha (HPP): 31 300 m2
  • Počet městských nájemních bytů: 300
  • Občanská vybavenost v projektu: Základní škola a sportoviště

Příloha: