Ministry of Economic Affairs and Communications of the Republic of Estonia

02/03/2023 | Press release | Distributed by Public on 02/03/2023 02:27

Uueks transpordi asekantsleriks saab Sander Salmu

"Transpordi valdkonnas tuleb lähiaastatel viia ellu mitmed suured muudatused, et vastata aja jooksul muutunud oludele ja inimeste vajadustele, olgu selleks kvaliteetse ühistranspordisüsteemi arendamine, täiendavad investeeringud teehoidu ja -ohutusse või digilahenduste senisest suurem kasutamine transpordi korraldamisel. Usun, et Sandri kogemus erasektorist aga ka varasemalt ministeeriumis transpordivaldkonna teemades loovad talle selleks hea aluse ja loodan, et Sandri eestvedamisel saab Eestist ka transpordis nutikate lahenduste eestvedaja kogu maailmas," ütles MKMi kantsler Ahti Kuningas.

Tulevase asekantsleri Sander Salmu sõnul on toimiv ja ohutu transpordikorraldus ühiskonna vereringe ning Eesti konkurentsivõime suurendamise lahutamatu osa. "On oluline, et transpordisektor kohaneks edukalt järgmise kümnendi väljakutsetega, mis tulenevad vajadusest muutuda jätkusuutlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks, samuti kohaneda majandusmudelite muutumisega. Selle kõige juures on Eesti ettevõtetel meeletu potentsiaal uute toodete ja teenuste arendamiseks, katsetamiseks ning eksportimiseks. Soovin koos oma meeskonna ja partneritega jõuda Eesti transpordi järgmiste edulugudeni," rääkis Salmu.

Viimastel aastatel on Salmu töötanud erasektoris ekspordi- ja arendusjuhina, praegu on ta Ragn-Sells AS ärisuundade arendusjuht. Salmu on varasemalt juhtinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalitust ning esindas Eestit eesistumise ajal maanteetranspordi ja sõidukite tehniliste nõuetega seotud teemades. Lisaks on ta kuulunud Eesti Teed AS nõukokku ning töötanud Maanteeametis. Salmul on transporditehnika magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.

Uues ametis alustab Salmu 13. märtsil. Eelmine transpordi asekantsler Ahti Kuningas kinnitati möödunud sügisel MKM-i kantsleriks.