ECOFIN - Economic and Financial Affairs Council

12/14/2022 | Press release | Distributed by Public on 12/14/2022 07:15

Planul de redresare al UE: s-a ajuns la un acord provizoriu cu privire la REPowerEU

 • Consiliul UE
 • Comunicat de presă
 • 14 decembrie 2022
 • 04:45

Planul de redresare al UE: s-a ajuns la un acord provizoriu cu privire la REPowerEU

UE accelerează încetarea dependenței sale de importurile de combustibili fosili din Rusia. Negociatorii Consiliului și ai Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu referitor la propunerea privind REPowerEU, care vizează consolidarea autonomiei strategice a Uniunii prin diversificarea aprovizionării cu energie și prin sporirea independenței și a securității aprovizionării cu energie a Uniunii. Textul convenit este supus aprobării Consiliului și a Parlamentului European, urmând ca apoi să facă obiectul procedurii de adoptare formală.

În termeni practici, statele membre vor putea adăuga un nou capitol privind REPowerEU în planurile lor naționale de redresare și reziliență (PNRR) din cadrul NextGenerationEU, pentru a finanța investițiile și reformele esențiale care vor contribui la realizarea obiectivelor REPowerEU.

Constat cu deosebită satisfacție că președinția cehă își îndeplinește una dintre principalele noastre promisiuni: încetarea dependenței UE de combustibilii fosili din Rusia și pregătirea terenului pentru o revizuire radicală a sectorului energetic al Uniunii. REPowerEU ne va permite să finanțăm investițiile și reformele necesare.

Zbyněk Stanjura, ministrul de finanțe al Cehiei

Printre obiectivele-cheie ale REPowerEU se vor număra îmbunătățirea rezilienței, a securității și a durabilității sistemului energetic al Uniunii prin reducerea necesară a dependenței de combustibilii fosili și diversificarea aprovizionării cu energie la nivelul Uniunii, inclusiv prin creșterea gradului de utilizare a surselor regenerabile, sporirea eficienței energetice și creșterea capacității de stocare a energiei.

Capitolele privind REPowerEU din planurile de redresare și reziliență (PNRR) ale statelor membre trebuie să prezinte reformele și investițiile noi, inițiate începând cu 1 februarie 2022, și/sau partea extinsă a reformelor și a investițiilor incluse în PNRR deja adoptate, cu jaloanele și țintele lor corespunzătoare.

Sunt clarificate mai bine domeniile capitolelor, care vor include printre altele:

 • îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor și a infrastructurii energetice critice
 • decarbonizarea industriei
 • creșterea producției și a gradului de utilizare a biometanului durabil și a hidrogenului din surse regenerabile sau nefosile
 • creșterea ponderii energiei din surse regenerabile și accelerarea utilizării acesteia
 • îmbunătățirea infrastructurii și a instalațiilor energetice pentru a răspunde nevoilor imediate de securitate a aprovizionării cu gaz, inclusiv cu gaz natural lichefiat (GNL), în special pentru a permite diversificarea aprovizionării în interesul Uniunii în ansamblul său
 • infrastructura și instalațiile petroliere necesare pentru a răspunde nevoilor imediate de securitate a aprovizionării pot fi incluse în capitolul REPowerEU al unui stat membru care a făcut obiectul derogării temporare excepționale ca urmare a dependenței sale specifice de țiței și a situării sale geografice
 • combaterea sărăciei energetice
 • stimularea reducerii cererii de energie
 • remedierea blocajelor interne și transfrontaliere existente la nivelul transportului și al distribuției energiei
 • sprijinirea stocării energiei electrice
 • accelerarea integrării surselor regenerabile de energie
 • sprijinirea transportului cu emisii zero și a infrastructurii aferente, inclusiv a căilor ferate

În ceea ce privește finanțarea granturilor, colegiuitorii au convenit că sursele vor fi Fondul pentru inovare (60%) și concentrarea la începutul perioadei a certificatelor ETS (40%).

Cheia de repartizare va fi o formulă care ia în considerare politica de coeziune, dependența statelor membre de combustibilii fosili și creșterea prețurilor de investiții, în conformitate cu poziția Consiliului.

Statele membre vor avea mai multe stimulente pentru a solicita sprijin sub formă de împrumut, inclusiv în cazul cererilor care depășesc 6,8% din VNB, atunci când se aplică condițiile relevante. Statele membre vor avea posibilitatea unor transferuri voluntare din rezerva de ajustare la Brexit (RAB).

Statele membre care dispun de fonduri de coeziune necheltuite din cadrul financiar multianual anterior (2014-2020) vor avea posibilitatea de a le utiliza pentru a sprijini IMM-urile și gospodăriile vulnerabile afectate în mod deosebit de creșterea prețurilor la energie.

Acordul este provizoriu deoarece urmează încă să fie confirmat de statele membre în cadrul Consiliului și de Parlamentul European pentru a fi definitiv.

Context

La 18 mai 2022, Comisia Europeană a propus pachetul REPowerEU, care modifică Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) și alte acte legislative. Acesta prevede modificări specifice pentru finanțarea investițiilor și a reformelor care urmăresc diversificarea aprovizionării cu energie și reducerea dependenței de combustibilii fosili. Acest lucru se va realiza prin adăugarea în PNRR a unor capitole dedicate care să includă noi reforme și investiții și să asigure sinergii și complementarități între măsurile finanțate în cadrul MRR și acțiunile sprijinite prin alte fonduri naționale sau ale Uniunii.

În termeni concreți, propunerea legislativă prezentată împreună cu planul REPowerEU urmărește să confere Mecanismului de redresare și reziliență rolul de cadru strategic pentru inițiativele REPowerEU, maximizând complementaritatea, consecvența și coerența politicilor și acțiunilor întreprinse pentru a accelera reducerea dependenței de combustibilii fosili și pentru a atenua costurile și impacturile socioeconomice ale acesteia în timpul tranziției.

Propunerea Comisiei a introdus:

1) modificări ale Regulamentului privind MRR:

 • o creștere a pachetului financiar al MRR cu 20 de miliarde EUR sub formă de granturi din vânzarea certificatelor din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii; cheia de repartizare legată de distribuirea acestor noi fonduri între cele 27 de state membre rămâne aceeași ca în regulamentul inițial privind MRR (reflectând impactul crizei COVID-19 asupra economiilor statelor membre);
 • obligația statelor membre care își modifică PNRR de a prezenta și un capitol privind REPowerEU dedicat;
 • o derogare specifică de la obligația de a aplica principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" pentru reformele și investițiile care îmbunătățesc infrastructura energetică în vederea satisfacerii nevoilor imediate de securitate a aprovizionării cu petrol și gaze;
 • obligația de a comunica Comisiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a regulamentului, dacă statele membre intenționează să solicite sprijin sub formă de împrumuturi pentru a permite posibilitatea de a realoca împrumuturi, inclusiv majorarea sumei maxime în circumstanțe excepționale;
 • un nou criteriu de evaluare care să vizeze obiectivele specifice ale REPowerEU;
 • obligații de raportare referitoare la capitolul privind REPowerEU;

2) modificarea Deciziei (UE) 2015/1814 pentru a prelungi rata actuală de plasare a certificatelor în rezerva pentru stabilitatea pieței până în 2030 și a oferi posibilitatea de a scoate din rezervă și a licita o parte din certificatele deținute în rezervă, alocând veniturile obținute astfel către MRR;

3) modificarea Directivei 2003/87/CE pentru a stabili modalitățile de licitare a certificatelor eliberate din rezerva pentru stabilitatea pieței și de transfer al veniturilor generate în valoare de 20 de miliarde EUR către Mecanismul de redresare și reziliență;

4) modificarea Regulamentului (UE) 2021/1060 pentru a prevedea posibilitatea ca statele membre să transfere până la 7,5% din alocarea lor națională către MRR pe lângă posibilitatea existentă de transfer a unui procent de 5%, pentru a sprijini reformele și investițiile incluse în capitolul privind REPowerEU;

5) modificarea Regulamentului (UE) 2021/2115 pentru a prevedea posibilitatea ca statele membre să utilizeze o parte a finanțării din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) prin intermediul MRR, pentru a sprijini reformele și investițiile incluse în capitolul privind REPowerEU.

Consiliul a convenit asupra poziției sale cu privire la propunere la 4 octombrie 2022. La 10 noiembrie, Parlamentul European a adoptat o serie de amendamente la propunerea legislativă, care constituie poziția sa în cadrul negocierilor cu Consiliul. Negocierile din cadrul trilogului au început la 16 noiembrie și s-au încheiat cu acordul provizoriu la care s-a ajuns astăzi.

Contacte presă

Katharina Pausch-Homblé Press officer +32 470 88 42 96 +32 2 281 62 63 @pauschhomble

În cazul în care nu sunteți jurnalist, vă rugăm să trimiteți cererea dumneavoastră serviciului de informații pentru public.

PartajareDistribuiți această pagină pe FacebookShare this page on TwitterShare this page on LinkedInCopiați adresa URL în clipboardCopiați adresa URL în clipboardCopiereCopiereCopiereDescărcare ca PDFÎnscriere la materiale pentru presă
×

Opțiuni cu privire la abonament

Ultima versiune revizuită la 14/12/2022
Este ceva în neregulă cu această pagină?
×

Este ceva în neregulă cu această pagină?