Results

Boksit AD Milici

02/12/2024 | News release | Distributed by Public on 02/12/2024 02:12

12.02.2024. TRAŽILI STE, GLEDAJTE

12.02.2024. TRAŽILI STE, GLEDAJTE

Nakon što vlastodršci, ukidajući nam regresirano gorivo, blok tarifu, ostavljajući nas bez trupaca, bez posla u Milićima, kada je u pitanju naša građevinska operativa, intervencijama da nam se oduzme koncesija na eksploataciju rude, kao i prema Fabrici da ne kupuju naš boksit, putem naručenih inspekcija itd., da nam onemoguće da normalno poslujemo, a mi smo nešto slično kao i Rusija, što više sankcija to radimo bolje, krenuli su da nam, primjenom zakona sile, oduzmu imovinu i to onu koja je, za Kompaniju "Boksit", posebno značajna. U pitanju su Dom rudara, Trg rudara, Park velikana, koji su već 50 godina u vlasništvu Kompanije "Boksit", odnosno nakon privatizacije, 2001. godine, u vlasništvu akcionara, a pored višestrane i višestruke funkcije koje imaju su i simboli nastajanja i trajanja, i gdje je i zvanično sjedište Kompanije "Boksit".

Štiteći imovinu i poslovni ugled, koristeći silu Zakona a ne zakon sile, pokrenućemo krivične postupke i tužbe a istovremeno preduzimati i druge radnje.

Kada je u pitanju Trg rudara, on od danas ne nosi više taj naziv, mogu ga zvati Markov, Đangov, Radovanov, uklonićemo sve sadržaje, u koje smo investirali nekoliko stotina hiljada maraka, kako bi ga vratili u pređašnje stanje, kada je korišten za javni saobraćaj i parking.

Kada je u pitanju sala, ona je od danas zatvorena, kako bi se pristupilo određenim radovima, radi njene prenamjene.

Po završetku radova na Trgu rudara, pristupiće se uklanjanju spomenika, ruskim, kineskim i indijskim velikanima, ukupno ih je 17, iz Parka velikana i sa Trga rudara.

Pozdrav,

Predsjednik Kompanije i
Grupacije "Boksit"
mr Rajko Dukić


<- Povratak na prethodnu stranu

12.02.2024. TRAŽILI STE, GLEDAJTE

Nakon što vlastodršci, ukidajući nam regresirano gorivo, blok tarifu, ostavljajući nas bez trupaca, bez posla u Milićima, kada je u pitanju naša građevinska operativa, intervencijama da nam se oduzme koncesija na eksploataciju rude, kao i prema Fabrici da ne kupuju naš boksit, putem naručenih inspekcija itd., da nam onemoguće da normalno poslujemo, a mi smo nešto slično kao i Rusija, što više sankcija to radimo bolje, krenuli su...
opširnije

07.02.2024. Odgovor na dopis ŠG Milići

JPŠ ŠUME REPUBLIKE SRPSKE
ŠG "MILIĆI" MILIĆI
n/r V.D. Direktora Zorana Kipića

Poštovani gospodine Kipić,

Očigledno da moje pismo, od 05.02. ove godine, sa naslovom Umovanje zdravog razuma ili "Ko će kome ko svoj svome" nisi razumio, odnosno suštinu i poruku istoga. Preporučujem Ti, ako imaš vremena, da ga detaljno analiziraš. Nigdje nisam rekao ništa loše, kada su u pitanju...
opširnije

05.02.2024. UMOVANJE ZDRAVOG RAZUMA ILI "KO ĆE KOME KO SVOJ SVOME"

Kada je prije desetak godina, u stečaju, putem Suda, za milion konvertibilnih maraka, kupljena propala, devastirana i opljačkana pilana "6. avgust" Milići, računalo se da neće biti problema da se što racionalnije i uspješnije valorizuje šumsko bogatstvo, kao lokalni zanovljivi prirodni resurs, te da se proizvodnjom određenih roba za potrebe tržišta, zaposli što veći broj domaćeg stanovništva, prevashodno računajući i na žensku populaciju.

Imalo se u vidu...
opširnije

30.01.2024. Usklađivanje plata-zarada

S obzirom da je, Odlukom Vlade, povećana minimalna plata, sada iznosi 900,00 KM, a u pitanju su jednostavniji poslovi, na kojima rade lica sa manjim kvalifikacijama, te da bi se uskladile plate, odnosno zarade zaposlenim, koji imaju veći stepen kvalifikacije i obavljaju složenije poslove, osnovna plata uvećava se, linearno 10 %, počevši od 01. januara, ove godine, s tim što će primanja zavisiti od ostvarenih radnih rezultata...
opširnije

23.01.2024. Dostava informacija Uniji poslodavaca Republike Srpske

Poštovani,

Dana 18.01.2024. godine, dostavili ste nam dopis, u kome tražite da se izjasnimo o negativnim efektima povećanja najniže neto plate na 900,00 KM.

Kompanija "Boksit" je, u prethodnim godinama, radila u izrazito teškim uslovima, koji su posledice poskupljenja svih repromaterijala, koje koristimo. Takođe, prošle godine, prvi put, nakon dvadeset i nešto godina, ukinuto je oslobođenje od...
opširnije

Starije vijesti