Aasen Sparebank

06/19/2024 | Press release | Distributed by Public on 06/19/2024 06:31

Aasen Sparebank: Vellykket utstedelse av ansvarlig obligasjonslån

Aasen Sparebank: Vellykket utstedelse av ansvarlig obligasjonslån

19 Jun 2024 13:01 CEST

Subscribe

Issuer

Aasen Sparebank

Aasen Sparebank har i dag utstedt et nytt ansvarlig obligasjonslån på NOK 40
millioner med ISIN NO0013266775. Kupongrenten utgjør 3 måneders Nibor +2,02
prosentpoeng p.a.
Innbetalingsdato er 27. juni 2024.
Det ansvarlige obligasjonslånet har første innløsningsrett for utsteder 27.
september 2029, forutsatt godkjennelse fra Finanstilsynet, dersom påkrevet.
Utstedelsen er godkjent av Generalforsamlingen i banken. Lånet vil bli søkt
notert på Nordic ABM.
Norne Securities og SpareBank 1 Markets var tilretteleggere av transaksjonen.

Åsen, 19. juni 2024

Kontaktperson i Aasen Sparebank:
Leder Økonomi og Drift Ingrid Nestvold, tlf. 928 66 697

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site

Source

Aasen Sparebank

Provider

Oslo Børs Newspoint

Company Name

AASB24 PRO

ISIN

NO0010891948, NO0010950231, NO0010975667, NO0011091282, NO0011089690, NO0011155244, NO0011155236, NO0012424086, NO0012643339, NO0013185850, NO0010672181

Symbol

AASB

Market

Nordic Alternative Bond MarketEuronext Growth