Ministry of Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova

05/31/2024 | Press release | Distributed by Public on 05/31/2024 00:39

Cernoziomul Tipic din Stepa Bălțului, declarat „Solul Anului 2024” la nivel internațional

31 mai 2024, Chișinău - În cadrul Congresului Mondial al Societăților pentru Știința Solului, desfășurat în perioada 19-21 mai 2024 la Florența, Italia, Cernoziomul Tipic din Stepa Bălțului a fost declarat "Solul Anului 2024". Evenimentul a reunit peste 1500 de participanți din 85 de țări, recunoscând astfel importanța a acestui tip de sol, care este un exemplu de referință globală.

În raportul cu privire la cernoziomul din Stepa Bălțului, prezentat în cadrul evenimentului științific de membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Boris Boincean, reprezentant din partea Republicii Moldova, au fost expuse concluziile principale obținute în experiențele de câmp de lungă durată ale Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp (mun. Bălți). Recomandările înaintate privind asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii în Republica Moldova și în lume au fost apreciate înalt de comunitatea științifică internațională - Societățile pentru Știința Solului din Canada și Polonia au lansat inițiativa de a recunoaște și a declara, la nivel internațional, Cernoziomul Tipic din Stepa Bălțului în calitate de Sol al Anului 2024. Propunerea a fost susținută de Președintele Uniunii Internaționale a Pedologilor Prof. Edoardo Costantini, Italia, în comun cu membrii grupului de lucru creat pentru examinarea acestei inițiative.

Amintim că, particularitățile de unicat ale Cernoziomului Tipic din Stepa Bălțului au fost apreciate, în repetate rânduri, de către fondatorul științei solului la nivel global, profesorul Vasile Dokuceaev, în urma expediției sale în Basarabia (1893). Monolitele de sol din Stepa Bălțului, prelevate de prof. V. Dokuceaev, au fost prezentate la expozițiile internaționale din Paris și Chicago, fiind considerate ca etalon pentru toate solurile din lume.

Recunoașterea la nivel internațional a rezultatelor cercetărilor realizate în experimentele de câmp de lungă durată la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecția" demonstrează evident impactul diverselor măsuri de agrotehnică asupra fertilității solului și productivității culturilor. Republica Moldova este unica țară de pe Terra suprafața căreia este reprezentată de aproximativ 80% din soluri de cernoziom, care sunt apreciate ca fiind cele mai fertile din lume.

Spre regret, pe parcursul ultimului secol, agricultura, la nivel global, a urmat calea intensificării cu folosirea surselor neregenerabile de energie și a derivatelor lor (îngrășăminte minerale, pesticide ș.a). Sistemul de agricultură, inclusiv în zona de stepă a Republicii Moldova, a fost simplificat cu suprasaturarea structurii suprafețelor de însămânțare cu culturi prașitoare, inclusiv cu cele tehnice. De rând cu arătura excesivă, lipsa ierburilor leguminoase perene în asolament și a gunoiului de grajd au condus la degradarea considerabilă a solurilor de cernoziom cu pierderea cantității de materie organică în sol. Lipsa asolamentului a favorizat majorarea mijloacelor chimice în combaterea bolilor, dăunătorilor și a buruienilor, folosirea nejustificată a arăturii și irigării. Solurile au pierdut capacitatea de acordare a serviciilor ecosistemice, cum ar fi obținerea apei potabile și a produselor alimentare calitative, reducerea încălzirii globale, diversitatea entomofaunei benefice pentru polenizarea culturilor etc. Ca rezultat, a sporit în mod corespunzător interesul în toată lumea pentru sistemele alternative de agricultură.

În legătură cu cele menționate, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în comun cu Academia de Științe a Moldovei a luat inițiativa de a înainta o propunere pentru recunoașterea Cernoziomul Tipic din Stepa Bălțului ca Patrimoniu Mondial, ocrotit de UNESCO.

Menționăm că această inițiativă a fost înregistrată de UNESCO în anul 2012, fiind inclusă în Lista Tentativă (Indicativă). Importanța solurilor pentru supraviețuirea populației Terrei în condițiile provocărilor cu care se confruntă omenirea actualmente și în perspectivă impune necesitatea adoptării unor măsuri urgente de conservare a patrimoniului național inestimabil pentru asigurarea unui viitor durabil și rezilient.