Ministry of Education, Research, Youth and Sports of Romania

07/27/2022 | Press release | Distributed by Public on 07/27/2022 13:49

Informare privind rezultatele finale înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2022

Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar (după soluționarea contestațiilor) relevă o majorare de 2,05% a notelor ≥ 7 în raport cu prima afișare (rezultatele inițiale).

Situația finală, prezentată sintetic:

  • Au fost depuse 5.083 de contestații (6.248 în anul anterior). În cazul a 4.915 contestații (96,69%), notele au fost modificate astfel: pentru 3.062 de lucrări notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 1.853 de lucrări notele inițiale au fost micșorate.

  • Rata notelor7 (șapte) a crescut de la 48,68% la 50,73% (46,71% în 2021).

  • Procentul notelor între 5 și 6.99: 32,96% (în scădere comparativ cu anul trecut -35,02%).

  • Din promoția curentă, 46,98% dintre candidați au obținut note7 (șapte), în creștere față de anul trecut: 42,65%.

  • 146 de candidați au obținut nota 10 (număr nemodificat față de prima afișare), iar 12.456 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.

  • În centrele de evaluare au fost notate 24.843 de lucrări, din cele 24.862 transmise spre evaluare, întrucât lucrările a 19 candidaţi au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei.

Pentru a obţine statutul de titular, un candidat trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la inspecţia specială la clasă/proba practică şi să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată. Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecţia specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele de repartizare organizate de inspectoratele şcolareîn zilele de 29 iulie şi 1 august.

Rezultatele finale au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, aici.

Alte detalii se regăsesc în dosarul de presă atașat.

BIROUL DE PRESĂ