National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

06/20/2022 | Press release | Distributed by Public on 06/20/2022 01:09

Activitatea industriei în ianuarie-aprilie 2022

Activitatea industriei în ianuarie-aprilie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna aprilie 2022, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 10,4%. Micșorarea producției în aprilie 2022 față de luna aprilie 2021 a fost cauzată de descreșteri în industria extractivă (-10,2%), în industria prelucrătoare (-3,9%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-48,9%), generând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 0,3%, 3,3% și 6,8% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).

În luna aprilie 2022, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 7,7% față de luna aprilie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria extractivă (-9,1%), în industria prelucrătoare (-2,9%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-33,3%).

Datele graficului în format .xls

Evoluția producției industriale în aprilie 2011-aprilie 2022 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-aprilie 2022, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 0,2%. Majorarea producției în ianuarie-aprilie 2022 față de perioada similară a anului precedent a fost generată de creșterea producției în industria extractivă (+8,9%) și în industria prelucrătoare (+2,5%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,3%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-aprilie 2022, comparativ cu ianuarie-aprilie 2021, s-a majorat cu 1,4%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+8,4%) și în industria prelucrătoare (+2,9%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-10,6%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

Aprilie 2022 față de aprilie 2021

Ianuarie-aprilie 2022 față
de ianuarie-aprilie 2021

Informativ:
aprilie 2021 față de aprilie 2020

Informativ:
ianuarie-aprilie 2021 față
de ianuarie-aprilie 2020

TOTAL

B

89,6

100,2

150,9

111,7

S

92,3

101,4

126,5

108,5

Industria extractivă

B

89,8

108,9

169,4

108,5

S

90,9

108,4

157,2

109,5

Industria prelucrătoare

B

96,1

102,5

151,1

108,1

S

97,1

102,9

142,8

106,0

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

51,1

91,7

146,2

125,8

S

66,7

89,4

121,4

123,3

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xls

În luna aprilie 2022, comparativ cu lună aprilie 2021, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 41,3% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 6,4%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale de 23,4 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 4,8%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor - cu 66,0% (+1,1%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon - cu 55,4% (+0,2%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne - cu 14,8% (+0,8%); fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahărul) - cu 8,1% (+0,1%).

În același timp s-au înregistrat descreșteri ale producției industriale la fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor cu 34,7% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor - cu 9,9% (-0,1%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase - cu 7,9% (-0,3%); la fabricarea produselor lactate - cu 6,3% (-0,2%).

În luna aprilie 2022 s-au înregistrat creșteri față de aprilie 2021 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite cu 34,8% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 0,2%); fabricarea băuturilor - cu 10,5% (+0,6%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice - cu 8,6% (+0,5%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie - cu 5,6% (+0,1%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice - cu 3,7% (+0,1%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte - cu 2,6% (+0,2%).

Totodată, s-au înregistrat descreșteri la alte activități ale industriei prelucrătoare în luna aprilie 2022 față de aprilie 2021, la activitățile: fabricarea echipamentelor electrice, care s-a redus cu 68,7% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 3,4%); industria metalurgică - cu 57,3% (-0,2%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 cu - 48,4% (-0,7%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor - cu 42,0% (-2,7%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor - cu 34,7% (-0,5%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice - cu 29,2% (-0,6%); alte activități industriale n.c.a.4 cu - 22,4% (-0,2%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații - cu 17,5% (-0,8%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice - cu 15,0% (-0,1%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor - cu 12,9% (-0,1%); fabricarea de mobilă - cu 11,7% (-0,6%); producția altor produse din minerale nemetalifere - cu 10,8% (-0,8%); fabricarea produselor textile - cu 8,9% (-0,4%), etc.

Tabelul 2.Indicii producției industriale, pe activități economice în aprilie 2022, % (serie brută)

Aprilie 2022 față de:

Aprilie 2022 față de aprilie 2021: gradul de influență(+/-) asupra indicelui general de producție, %

martie 2022

aprilie 2021

aprilie2019

INDUSTRIE - TOTAL

78,5

89,6

100,4

-10,4

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

121,5

89,8

94,9

-0,3

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

90,7

96,1

102,6

-3,3

Industria alimentara

85,9

141,3

144,0

+6,4

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

113,4

114,8

126,1

+0,8

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

138,5

90,1

114,0

-0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

69,8

166,0

127,8

+1,1

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

59,4

de 23,4 ori

de 16,6 ori

+4,8

Fabricarea produselor lactate

100,9

93,7

94,1

-0,2

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

87,4

155,4

154,1

+0,2

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

106,2

92,1

98,4

-0,3

Fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr)

102,6

108,1

105,6

+0,1

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

97,3

65,3

83,4

-0,1

Fabricarea băuturilor

121,4

110,5

103,6

+0,6

Fabricarea produselor textile

88,3

91,1

105,8

-0,4

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

88,3

102,6

96,8

+0,2

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

96,7

97,4

148,3

-0,0

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

93,1

134,8

170,7

+0,2

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

96,5

105,6

115,8

+0,1

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

92,5

87,1

71,5

-0,1

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

105,3

103,7

141,6

+0,1

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

46,7

70,8

65,1

-0,6

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

99,7

108,6

139,8

+0,5

Producția altor produse din minerale nemetalifere

87,1

89,2

96,4

-0,8

Industria metalurgică

80,9

42,7

60,4

-0,2

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

82,0

82,5

121,3

-0,8

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

101,7

85,0

85,5

-0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

71,8

31,3

25,8

-3,4

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

43,1

51,6

49,5

-0,7

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

104,3

58,0

31,4

-2,7

Fabricarea de mobilă

115,7

88,3

159,6

-0,6

Alte activități industriale n.c.a.4

80,0

77,6

136,9

-0,2

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

108,5

65,3

95,6

-0,5

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

29,8

51,1

79,3

-6,8

Datele tabelului în format .xls

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM - Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
4 n.c.a. - neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

Persoana de contact:

Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045