National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

01/21/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/21/2021 02:21

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna decembrie 2020

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna decembrie 20201,2Biroul Național de Statistică relatează, că în luna decembrie 2020 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de noiembrie curent cu 0,7% și față de decembrie 2019 - cu 3,8%.

În industria extractivă, în luna decembrie 2020, prețurile producătorului s-au micșorat față de noiembrie curent cu 0,5%, iar față de decembrie 2019 s-au majorat cu 0,9%.

În industria prelucrătoare, în luna decembrie 2020, prețurile producătorului s-au majorat față de noiembrie curent cu 0,8% și față de decembrie 2019 - cu 5,0%.

În sectorul energetic, în luna decembrie 2020, prețurile producătorului au rămas la nivelul lunii noiembrie curent, iar față de decembrie 2019 s-au micșorat cu 10,7%.

Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM-23

Decembrie 2020 în % față de:

Informativ:
decembrie 2019 în % față de decembrie 2018

noiembrie 2020

decembrie 2019

Total industrie

100,7

103,8

102,6

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,6

102,1

102,2

externă

100,9

107,2

103,4

Industria extractivă

99,5

100,9

110,3

inclusiv livrat pe piaţa: internă

98,8

100,8

110,6

externă

111,7

102,2

100,2

Industria prelucrătoare

100,8

105,0

102,5

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,7

103,7

101,9

externă

100,9

107,2

103,4

Energie electrică şi termică

100,0

89,3

101,9

În luna decembrie 2020, comparativ cu luna noiembrie curent, prețurile producătorului la Principalele Grupe Industriale4 (conform clasificării UE) au evoluat în felul următor: în industria bunurilor de uz curent prețurile s-au majorat cu 0,9%, în industria bunurilor de capital - cu 0,5%, în industria bunurilor intermediare (excepție energie) și în industria bunurilor de folosință îndelungată cu câte 0,4% și la activități și bunuri legate de energie - cu 0,3%.

Tabelul 2. Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale

Decembrie 2020 în % faţă de:

Noiembrie 2020

Decembrie 2019

Total industrie

100,7

103,8

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,6

102,1

externă

100,9

107,2

Industria bunurilor intermediare (excepţie energie)

100,4

103,5

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,0

102,2

externă

101,9

108,1

Industria bunurilor de capital

100,5

116,1

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,4

103,5

externă

100,6

124,3

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

100,4

100,5

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,0

100,4

externă

101,7

101,0

Industria bunurilor de uz curent

100,9

104,7

inclusiv livrat pe piaţa: internă

101,1

104,7

externă

100,6

104,8

Activităţi şi bunuri legate de energie

100,3

89,7

Totodată, în luna decembrie 2020 comparativ cu luna decembrie 2019 prețurile producătorului s-au majorat în industria bunurilor de capital cu 16,1%, în industria bunurilor de uz curent - cu 4,7%, în industria bunurilor intermediare (cu excepție energie) - cu 3,5% și în industria bunurilor de folosință îndelungată - cu 0,5%. Totodată, la activități și bunuri legate de energie prețurile s-au micșorat cu 10,3%.

Note:

1
Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM-2) - 08-35 (nu se includ, în special, serviciile de distribuţie a gazelor şi apei).La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibili pe pagina oficială a BNS la rubrica Statistici pe domenii / Statistica economică / Prețuri / Indicii prețurilor producției industriale. Indicele poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM - Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
4 Clasificarea Principalelor Grupe Industriale este accesibilă pe pagina web a BNS la rubrica Formulare și clasificări / Clasificări și nomenclatoare.

Precizări metodologice:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Prețurilor Producției Industriale în unele state ale lumii:Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):
  • http://www.cisstat.com/
  • Persoana de contact:

    Galina Ermurachi

    şef al direcţiei statistica industriei și energeticii

    Tel. 067 770 045