Municipality of Bucharest

05/28/2024 | Press release | Distributed by Public on 05/28/2024 04:51

Lucrări efectuate de Administrația Străzilor în perioada 13-24 mai

28.05.2024

Lucrări efectuate de Administrația Străzilor în perioada 13-24 mai

Primăria Municipiului București, prin Administrația Străzilor, a executat în perioada 13.05.2024 - 24.05.2024 reparații la partea carosabilă și trotuare, precum și diverse marcaje rutiere. Totodată, a montat stâlpișori antiparcare pe mai multe străzi și a remediat 85 de deficiențe la instalațiile de semaforizare.

Lucrări efectuate de Administrația Străzilor în perioada 13-24 mai

Primăria Municipiului București, prin Administrația Străzilor, a executat în perioada 13.05.2024 - 24.05.2024 reparații la partea carosabilă și trotuare, precum și diverse marcaje rutiere. Totodată, a montat stâlpișori antiparcare pe mai multe străzi și a remediat 85 de deficiențe la instalațiile de semaforizare.

Reparații la partea carosabilă și trotuare

Echipele Administrației Străzilor au efectuat lucrări de reparații la partea carosabilă și la trotuare pe str. Arthur Verona nr. 3/str. Xenopol nr. 8, Dr. Felix/bd. Al. I. Cuza, str. Turda/str. Radu Popescu, bd. Averescu/str. Nicolae Racotă, bd. Aviatorilor, Șos. Chitilei nr. 7, bd. Ghencea nr. 6, Prelungirea Ghencea, Drumul Funigeilor nr. 135, 195 și str. Petre Ispirescu.

Marcaje pentru parcările persoanelor cu dizabilități

Administrația Străzilor a efectuat marcaje pentru parcările persoanelor cu dizabilități pe str. Otulescu Scarlat nr. 4, Bd. Ion Mihalache nr. 170, str. Alexandru Constantinescu nr. 18-20, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 101, str. Teiul Doamnei nr. 8, str. Silvestru nr. 13, str. Mihail Sebastian nr. 5, Șos. Viilor nr. 101, str. Mihai Eminescu nr. 105 - 107.

Marcaje longitudinale, BUS și TAXI

Totodată, au fost efectuate marcaje longitudinale pe str. Traian, bd. Ghica Tei, str. Uranus - Piața de Flori, Calea Rahovei, str. Toporaș, str. Paul Teodorescu, Splaiul Independenței, str. Moroeni și intersecția Ștefan cel Mare cu Calea Dorobanți.

Diverse marcaje au fost trasate și pe str. Alexandru Șerbănescu nr. 40, 50, intersecția Șos. Sălaj cu strada Humulești, str. Uranus - Piața de Flori, Șos. Fundeni nr. 16, 105, 152, 155, 138, 274, 227, Șos. Viilor nr. 57 C, str. Paul Teodorescu, str. Gherghiței nr. 2, 8, 15, 21, 38, 56, Splaiul Independenței, intersecțiile Calea Vitan cu str. Crivățului și Calea Vitan cu str. Baia Mare.

Au fost trasate marcaje BUS în stații de autobuz pe bd. Lacul Tei (stațiile Luigi Galvani, Maica Domnului, Universitatea Tehnică de Construcții), bd. Doamna Ghica, bd. Voluntarilor, str. Răsadniței nr. 4, intersecția bd. Lacul Tei cu str. Barbu Văcărescu, bd Lacul Tei (stația Circul București).

De asemenea, au fost efectuate marcaje TAXI în stațiile de pe str. Ion Câmpineanu nr. 28 și Calea Dorobanți nr.74.

Marcaje pentru treceri de pietoni

Echipele Administrației Străzilor au efectuat și marcaje pentru treceri de pietoni pe mai multe străzi. Este vorba despre intersecțiile străzilor Lanternei cu Moroeni, Nicolae Cânea cu Moroeni, Drumul Sării cu Nabucului, Drumul Sării cu Eroina de la Jiu, Aleea Botorani cu Drumul Sării, Vasile Lascăr cu Răsuri, Moroeni cu Melodiei, Moroeni cu Căpitan Juverdeanu, Moroeni cu Nicolae Apostol, Apusului cu Margelelor, Apusului cu Ghirlandei, Apusului cu Erou Șerban Stan, Mărgeanului cu Dărniciei, Mărgeanului cu Crizantemelor, Turmelor cu Mașina de Pâine, Intrarea Sectorului cu bd. Basarabia, Intrarea Gh.Tudorache cu bd. Basarabia, bd. Ferdinand cu str. Horei, bd. Uverturii cu str. Apusului.

Marcaje pentru treceri de pietoni au fost trasate și pe bd. 1 Decembrie 1918 (benzinăria Lukoil), str. Apusului nr. 27 - 29, Splaiul Independenței nr. 315, str. Apusului nr. 73,

str. Apusului (Complex Apusului), str. Barajul Uzului.

Stâlpișori antiparcare, limitatoare de viteză și indicatoare rutiere

Tot în perioada 13.05.2024 - 24.05.2024, Secția Indicatoare Rutiere din cadrul Administrației Străzilor a montat stâlpișori antiparcare pe Calea Dorobanți, str. Craciu, bd. Burebista, bd. Unirii, Șos Panduri, Șos Nicolae Titulescu, Splaiul Independenței, str. Izvor, str. Dr. Staicovici, str. Arenei, bd. Decebal.

Totodată, au fost instalate limitatoare de viteză pe Calea Șerban Vodă și pe străzile Rodnei și Diligenței.

De asemenea, au fost amplasate indicatoare rutiere pe Splaiul Independenței, Șos Orhideelor, str. Diligenței, str. Dristor, bd. Camil Ressu, Intrarea Odobești, str. Serdarului, Calea Șerban Vodă, bd. Mareșal Constantin Prezan, Șos Kiseleff, Arcul de Triumf, str. Ion Mincu, Calea Plevnei, str. Constantin Noica, str. George Coșbuc, str. 9 Mai, str. Turda, str. Petricani, Lacul Tei, str. Palestina, str. Băiculești, bd. Poligrafiei, str. Izvor, Drumul Taberei, bd. Doina Cornea, bd. Iuliu Maniu, str. Răsadniței, Calea Giulești, Șos Viilor, str. Alexandru Constantinescu, bd. Ion Mihalache, str. Turda, Piața Romană, str. Witting, str. Leonte Anastasievici, bd. Tudor Vladimirescu, bd. Tineretului, bd. Gh.Șincai.

Înapoi