City of Prague

06/05/2023 | Press release | Distributed by Public on 06/05/2023 07:05

Hlavní město dále pomáhá s dopady války na Ukrajině

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila dotaci ve výši 3,6 milionů korun organizaci RomPraha, z.s. Cílem tohoto kroku je efektivně zajišťovat pomoc uprchlíkům, kteří utíkají před válkou na Ukrajině.

Dotace pro projekt "Práce s romskými uprchlíky v roce 2023" bude použita na poskytování odborné poradenské a humanitární podpory romským uprchlíkům na Hlavním nádraží a na dalších místech v Praze. Projekt reaguje na aktuální situaci a potřeby krizové asistence a zahrnuje podpůrné asistenční služby včetně tlumočení do romského či maďarského jazyka, pokud to bude potřeba. Dotace pokryje náklady spojené s koordinátorem, sociálními pracovníky, interkulturními pracovníky, asistenty, administrativou, materiály a službami.

"Téma Ukrajiny je pro vedení Prahy stále prioritní téma. I proto jsme dnes na radě schválili 3,6 milionů korun pro romské uprchlíky z Ukrajiny. V minulosti docházelo k nepříjemným situacím v okolí Hlavního nádraží jak pro ně, tak i pro obyvatele Prahy. Proto jsme se rozhodli poskytnout finanční podporu neziskové společnosti RomPraha, která umí zprostředkovat podpůrné asistenční služby včetně tlumočení do romského či maďarského jazyka," říká Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury.

Organizace RomPraha, z.s. dlouhodobě zajišťuje první kontakt v Praze romským uprchlíkům z Ukrajiny. Organizace pomáhá identifikovat jejich akutní potřeby, co je nutné vyřídit v součinnosti s Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině v Praze a dalšími organizacemi. Dále pak zprostředkovává nouzové sekundární ubytování v hlavním městě.

"Válka na Ukrajině bohužel neutichá, ruský agresor se nechce vzdát svých choutek a jako hlavní město Praha jsme odhodláni poskytnout nezbytnou finanční podporu. Samozřejmě chci, aby tato pomoc byla efektivní a opravdu ulevila potřebným. Přijít do neznámého města bez znalosti místního jazyka je samo o sobě stresující, pro příchod z válečné zóny toto platí dvojnásob," doplňuje radní hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu Zdeněk Kovářík.