Results

President of the Republic of Poland

09/16/2021 | Press release | Distributed by Public on 09/16/2021 03:57

Do uczestników Forum Miasteczek Polskich

Uczestnicy i Organizatorzy

Forum Miasteczek Polskich

Szanowni Państwo!

Małe miasta, liczące poniżej 25 tysięcy mieszkańców, to istotna część polskiej rzeczywistości. Zamieszkuje w nich niemal sześć milionów Polaków, a wraz z obywatelami gmin miejsko-wiejskich stanowi to jedną czwartą całego polskiego społeczeństwa. Małe miasta, nierzadko od stuleci, są centrami lokalnego życia. Dlatego powinniśmy poświęcać wiele wnikliwej uwagi ich perspektywom rozwoju oraz wyzwaniom, przed którymi stoją mieszkańcy tych wspólnot. Cieszę się, że właśnie na tym koncentruje się Państwa debata podczas Forum Miasteczek Polskich. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników tego ważnego spotkania.

Jednym z ustrojowych fundamentów Rzeczypospolitej jest konstytucyjna zasada pomocniczości. Ma ona szczególne znaczenie zwłaszcza dla mniejszych miast, gdzie potrzeby lokalnej społeczności zaspokajane są w sposób najbardziej bezpośredni. W tych ośrodkach więzi między ludźmi są bardzo bliskie, a pojęcie lokalnej wspólnoty ma nie tylko wymiar prawny, lecz opiera się także na powszechnie odczuwanej solidarności, wzajemnej wrażliwości i empatii. To znakomite przesłanki do porozumienia i współdziałania dla dobra wspólnego.

Forum Miasteczek Polskich jest niezwykle wartościową inicjatywą. Organizując tę dyskusję, mają Państwo udział w formułowaniu diagnoz, wniosków i koncepcji, które przyczyniają się do rozwoju Polski - silnej także potencjałem tworzących ją wspólnot lokalnych.

Właśnie z takim przekonaniem podjąłem decyzję o powołaniu Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie Rzeczypospolitej, w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Pragnę, aby znalazły w niej swoją stałą reprezentację wszystkie szczeble samorządu terytorialnego. Cieszę się, że tak się dzieje - a mniejsze miejscowości mają w tym gremium swoich licznych przedstawicieli. Liczę na Państwa zaangażowanie oraz opinie służące doskonaleniu naszej demokracji lokalnej.

Miałem przyjemność i zaszczyt odwiedzić wszystkie powiaty w Polsce. Z radością i satysfakcją składam wizyty w małych miastach, czerpiąc inspirację ze spotkań z ich mieszkańcami. Widok pięknych, zadbanych polskich miasteczek napawa dumą i uznaniem dla pracowitości i gospodarności Polaków. W mniejszych miejscowościach efekty starań na rzecz dobra publicznego są wyraźnie widoczne i szybciej zostają ocenione przez mieszkańców. Dlatego tak ważny w pełnieniu funkcji publicznych jest tutaj słuch społeczny, umiejętność dialogu oraz mobilizowania zbiorowego wysiłku. Składam wyrazy uznania wszystkim samorządowcom, którzy posiadają i świetnie wykorzystują takie talenty.

Jestem przekonany, że Forum Miasteczek Polskich przyniesie wiele konstruktywnych koncepcji przydatnych w pracy samorządowej. Życzę Państwu owocnych obrad i wszelkiej pomyślności Serdecznie pozdrawiam wszystkie reprezentowane przez Państwa wspólnoty.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Podczas uroczystości list odczytał - w imieniu Prezydenta RP - Doradca Mariusz Rusiecki.