Parlamentul Republicii Moldova

03/15/2023 | Press release | Distributed by Public on 03/15/2023 07:22

Proiectul de lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural va fi propus spre examinare în plenul Parlamentului

Chișinău, 15 martie 2023 - Parlamentul urmează să examineze proiectul de lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural. Raportul la inițiativa legislativă, elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost aprobat, astăzi, de membrii Comisiei parlamentare de profil.

DOCUMENTUL stabilește principiile politicii statului de subvenționare în agricultură și mediul rural; atribuțiile autorităților administrației publice în domeniul subvenționării în agricultură și mediul rural; formele și condițiile generale de subvenționare; particularitățile procedurii de examinare a cererilor de subvenționare. Măsurile și condițiile de subvenționare vor fi stabilite de către Guvern. De subvenționare vor putea beneficia fermierii, persoanele fizice sau juridice care desfășoară activitate în mediul rural sau în agricultură, altele decât fermierii, unitățile administrativ-teritoriale, grupurile de acțiune locală, organizațiile din domeniul cercetării și inovării, precum și instituțiile de învățământ cu profil agroindustrial.

Principala sursă de finanțare va fi Fondul național pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural, valoarea căruia, pentru anul în curs, constituie 1,5 miliarde de lei. Proiectul stabilește că mijloacele din Fondul național vor fi repartizate prin forme de plăți precum plata în avans, post-investiție, investiții directe, complementare și investiții prin etape, care reprezintă o formă nouă de plată. Formele de subvenționare au fost elaborate ținând cont de bunele practici ale Uniunii Europene în corelare cu Politica Agricolă Comună. Conform proiectului, autoritatea responsabilă de gestionarea și controlul mijloacelor financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, precum și a celor provenite de la partenerii de dezvoltare va fi Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

Potrivit notei informative, noua lege va spori competitivitatea sectorului agroindustrial, va asigura gestionarea rațională a resurselor naturale și dezvoltarea socio-economică a zonelor rurale.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova