Results

Oyak Çimento Fabrikalari AS

01/16/2019 | Press release | Archived content

Adana Çimento'ya ÇED Olumlu Kararı

11 Ocak 2019'da Grup Şirketlerimizden Adana Çimento'nun Feldispat Ocağı Kapasite Artışı Projesi ile İlgili ÇED Olumlu Kararı verilmiştir.

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün verdiği bilgi şu şekildedir:

MALATYA ili DOĞANŞEHİR, ilcesi Bıçakçı Mahallesi mevkiindeki Adana Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan 200704813 İşletme Ruhsat Numaralı Feldispat Ocağı Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; MALATYA Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de MALATYA Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.