Ministry of Economic Affairs and Communications of the Republic of Estonia

01/23/2023 | Press release | Distributed by Public on 01/23/2023 07:11

Balti riikide transpordiministrid kogunesid Tallinnas

Kohtumise esimeses pooles keskenduti Rail Balticale. "Majandussuhete tugevdamise üheks eelduseks on kaasaegne transporditaristu - seetõttu on Rail Baltica valmimine meie kõrgeim geopoliitiline ja majanduslik prioriteet," tõdesid Balti riikide transpordiministrid oma ühisavalduses. Ministrid kinnitasid, et tõhustatakse koostööd tagamaks edukus Euroopa Liidu rahastuse taotlemisel ning projekti juhtimisel.

Lisaks arutati Leedu initsiatiivil, kas enne Rail Baltica valmimist võiks kaaluda Vilniuse-Riia-Tallinna liinil reisijate vedu praegusel raudteel. "Suures plaanis meil midagi selle vastu ei ole, küll aga vajab see põhjalikku eeltööd ja analüüsi eelkõige nõudluse osas," märkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Kohtumisel võeti teemaks ka Euroopa Liidu ambitsioon, mille kohaselt peaksid üleeuroopalise transpordivõrgustiku raudteelõigud olema tulevikus Euroopa rööpmelaiusega ehk 1435 mm. Balti riikides on praegu kasutusel nn ida rööpmelaius ehk 1520 mm. Majandus- ja taristuministri sõnul ei välista Eesti tulevikus Euroopa rööpmelaiusele üleminekut.

"Tegemist on põhimõtteliselt väga vajaliku sammuga, kuid selle teostatavust tuleb Balti riikidega ühiselt analüüsida, pidades silmas Rail Baltica prioriteetsust. Lisaks on äsja tellitud uued rongid ning on tehtud ja tegemisel veel mitmeid olulisi arendusi praeguse rööpmelaiusega raudteel. Sellise ambitsiooni täitmine nõuaks väga suuri investeeringuid nii taristusse, rongidesse kui ka juhtimissüsteemidesse. Esialgse hinnangu kohaselt läheks kogu raudteesüsteemi ümberehitamine maksma 8,7 miljardit eurot," selgitas minister.

Sikkut kutsus oma Balti kolleege Eesti eeskujul üles loobuma Venemaa ja Valgevene ettevõtlusega seotud kaupade teenindamisest riiklike raudtee-ettevõtjate poolt. "On tõsi, et Euroopa Liidu ettevõtted võivad siiani vedada mitte-sanktsioneeritud kaupa. Samas olen veendunud, et Balti riigid mõistavad rohkem kui keegi teine, kui oluline on praegusel ajal isoleerida Venemaad ja mitte jätkata seniseid ärisuhteid."

Koosolekul arutati ka võimalusi, kuidas vähendada Venemaa rolli Rahvusvahelises Merendusorganisatsioonis (IMO). Nõupidamise lõpus tehti kolme ministri poolt ühisavaldus, millega palutakse IMO liikmesriikidel mitte hääletada Venemaa poolt nõukogu liikme valimisel.

Balti transpordiministrid kohtuvad kindla formaadi raames üldjuhul korra aastas (va viimased neli aastat, mil kohtumisi ei toimunud), et arutada valdkondlikke küsimusi. Tänavu on eesistujaks Eesti. Tuleval reedel on sama koostööformaadi raames Tallinnas Balti energeetikaministrid.

Fotod: https://flic.kr/s/aHBqjApfdx