CEZ a.s.

09/16/2021 | Press release | Distributed by Public on 09/16/2021 04:18

V okolí Dukovan budou znít sirény a cvičit vojáci

Vedle spuštění akustických sirén, které budou vydávat kolísavý havarijní tón, bude součástí pondělního cvičení, také ukrytí většiny osob v areálu JE Dukovany. 'Ročně provedeme více než desítku cvičení různého rozsahu s cílem prověřit činnost členů havarijního štábu, provozního personálu a celého systému organizace havarijní odezvy. Scénáře cvičení jsou připraveny tak, abychom si procvičili i málo pravděpodobné havárie', říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Druhý den se také budou v okolí elektrárny pohybovat dvě mobilní monitorovací jednotky a provádět kontrolní měření radiace a odebírat vzorky z prostředí. Během cvičení také energetici ověří fungování nastavených komunikačních kanálů mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, krajskými úřady, hasičským záchranným sborem a dalšími organizacemi.

Ve stejné dny bude v okolí Vodního díla Dalešice probíhat cvičení ochrany objektu kritické infrastruktury s názvem Hradba 2021. Stovka členů pěší roty aktivních záloh pod řízením KVV Jihlava budou mít za úkol v perimetru vodní elektrárny vybudovat velitelské stanoviště a tři kontrolní propouštěcí stanoviště. Hráz bude střežena vojenskými hlídkami a při vjezdu do elektrárny budou probíhat nácviky ochrany objektu za použití cvičné munice.

Okolních obyvatel se cvičení přímo nedotkne. Na zvukové projevy sirén nebo přítomnost vojáků u Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice není třeba reagovat a nedojde ani k žádnému omezení pohybu.

Autor ilustračních fotografií: Jan Sucharda.

Jiří Bezděk , mluvčí ČEZ, Jaderná elektrárna Dukovany