Government of Finland

04/17/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/17/2024 01:08

Matkailutilinpito: Kansainvälinen matkailu kasvatti matkailukysyntää 3,5 miljardia euroa vuonna 2022

Matkailutilinpito: Kansainvälinen matkailu kasvatti matkailukysyntää 3,5 miljardia euroa vuonna 2022

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.4.202410.03
Tiedote

Suomen matkailu on nousemassa pandemian aiheuttamasta laskusta. Kysyntää on nostanut ennen kaikkea ulkomaisten matkailijoiden paluu Suomeen. Vuonna 2022 matkailijoiden kulutus Suomessa kasvoi 31 prosenttia (+3,5 mrd. euroa) vuoteen 2021 verrattuna ja matkailutoimialojen työllisten määrä 10 prosenttia (+12 500 työllistä).

Vuoteen 2019 verrattuna kokonaiskysyntä oli kuitenkin yhä 9 prosenttia (-1,5 mrd. euroa) ja työllisten lukumäärä 9 prosenttia (-14 000 työllistä) vähemmän.

Vuonna 2022 matkailukysyntä lisääntyi lähes kaikissa maakunnissa. Kasvua kirjattiin erityisesti maakunnissa, joihin kohdistuu yli 80 prosenttia ulkomaisesta kysynnästä: Uudellamaalla (+65 %), Lapissa (+46 %) ja Ahvenanmaalla (+70 %). Matkailukysynnältään suurimmista maakunnista kysyntä on vuotta 2019 heikompaa erityisesti Uudellamaalla (-2,2 mrd. euroa).

Vuoteen 2019 asti matkailun osuus bkt:sta pysytteli 2,7 prosentissa. Pandemian ja siitä aiheutuneiden rajoitusten myötä bkt-osuus oli alimmillaan 1,4 prosenttia vuonna 2020 ja kohosi 1,8 prosenttiin vuonna 2022.

Tiedot ilmenevät matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia kuvaavasta matkailutilinpidosta, joka julkaistiin Business Finlandin What´s up -seminaarissa 17.4.2024. Tilastokeskuksen toteuttama raportti sisältää Visit Finlandin toimeksiantaman kansallisen matkailutilinpidon ja työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiantaman alueellisen matkailutilinpidon tulokset.

Ulkomainen kysyntä kasvoi lähes kolmanneksella

Vuonna 2022 ulkomainen matkailukysyntä kasvoi 3,4 miljardiin euroon (2,1 mrd. euroa, +160 %) ja sen osuus matkailun kokonaiskysynnästä oli 23 prosenttia. Kotimaanmatkailun kysyntä oli vain hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla (0,2 mrd. euroa, +2 %). Sen sijaan suomalaisten ulkomaanmatkailusta kotimaahan jäävä kulutus kasvoi 177 prosenttia (1,2 mrd. euroa) edellisvuodesta. Vuonna 2022 suurin osa (65 %) matkailun kokonaiskysynnästä muodostui kotimaanmatkailusta.

Matkailutoimialojen työllisten määrä kasvoi 10 prosenttia

Vuonna 2022 matkailutoimialoilla työskenteli koko maassa yhteensä 140 600 henkilöä. Matkailutoimialojen työllisistä suurin osa (37 %,) työskenteli Uudellamaalla, Pirkanmaalla (9 %), Varsinais-Suomessa (9 %), Pohjois-Pohjanmaalla (6 %) ja Lapissa (5 %). Luvut eivät sisällä vuokratyövoimaa.

Matkailutyöllisten osuus kaikista työllisistä oli 5,1 prosenttia. Tätä korkeammat matkailutyöllisten osuudet olivat Ahvenanmaalla (19,0 %) ja Lapissa (7,9 %). Muiden maakuntien matkailutyöllisten osuudet olivat noin prosenttiyksikön sisällä koko maan keskiarvosta.

Arvion mukaan vuonna 2023 matkailukysyntä kasvoi 5 prosenttia

Tilaisuudessa julkaistiin myös arvio toteutuneesta matkailukysynnästä vuodelle 2023. Ulkomainen kysyntä kasvoi 4,5 miljardiin euroon, joka on noin 86 prosenttia huippuvuoden 2019 tasosta. Myös suomalaisten ulkomaanmatkailusta kotimaahan jäävä kysyntä lisääntyi 0,5 miljardilla eurolla (+28 %). Kotimaanmatkailun kysyntä puolestaan väheni 11 prosenttia (-1,1 mrd. euroa) eli hieman alle pandemiaa edeltäneen tason. Kotimaanmatkailun osuus matkailukysynnästä laski 10 prosenttiyksiköllä 55 prosenttiin vuonna 2023.

Matkailutilinpitoa on julkaistu vuodesta 2011

Matkailutilinpito, tai matkailun satelliittitilinpito (TSA, Tourism Satellite Accounts), on tilastojärjestelmä, jossa matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti. Valtakunnalliset tiedot on aiemmin julkaistu vuosilta 2011-2021 sekä alueelliset tiedot vuosilta 2013-2015 ja 2017-2021.


Lisätiedot:
yliaktuaari Ossi Nurmi, Tilastokeskus, puh. 029 551 2984
Head of Business Intelligence Katarina Wakonen, Business Finland / Visit Finland, puh. 040 072 3088
johtava asiantuntija Sanna Kyyrä, TEM, puh. 029 504 7012