Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

09/16/2021 | Press release | Distributed by Public on 09/16/2021 12:09

Martin Klus v Poľsku: Pomenovanie kruhového objazdu v Krakove po Slovenskej republike je dôkazom slovensko-poľského priateľstva a dobrej susedskej spolupráce

16.9.2021 | Aktivity štátnych tajomníkov | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Poľsko

'Som rád, že slovenská diplomacia v Poľsku, u našich priateľov, partnerov a spojencov, v podstate 'píše históriu'. Snažíme sa robiť diplomaciu pre ľudí a vždy je dobré, keď aj oni vo svojich každodenných životoch vidia reálne dopady a význam spolupráce medzi krajinami. Príkladom takejto diplomacie je aj pomenovanie historicky prvej cestnej komunikácie v Poľsku menom Slovenskej republiky. Konkrétne ide o 'Kruhový objazd Slovenskej republiky', ktorého pomenovanie inicioval Generálny konzulát SR v Krakove. Vnímam to ako silný dôkaz nášho priateľstva a ocenenie kvality našich susedských vzťahov a spolupráce.'

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus vo štvrtok, 16. septembra 2021 v Krakove, počas slávnostného otvorenia a pomenovania 'Kruhového objazdu Slovenskej republiky' (v poľštine 'Rondo Republiki Słowackiej'). V metropole Malopoľského vojvodstva sa stretol aj s primátorom Krakova Jacekom Majchrowským a podpredsedom mestského zastupiteľstva v Krakove Sławomirom Pietrzykom.

Pri tejto príležitosti štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus ocenil dlhodobé aktivity Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Krakove, vďaka ktorým sa darí zlepšovať spojenie medzi Slovenskom a Poľskom a skvalitňovať život ľuďom žijúcim v slovensko-poľskom pohraničí.

'Aj kontakty medzi našimi občanmi, vrátane rozvoja cestovného ruchu, budú efektívnejšie vtedy, keď bude cestná infraštruktúra kvalitná a moderná. Teší ma, že podpora nášho vzájomného prepojenia napreduje,' dodal M. Klus.

V rámci prvého dňa pracovnej návštevy Poľskej republiky (15. - 16. septembra 2021) sa štátny tajomník rezortu diplomacie SR stretol aj so svojím poľským partnerom, štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky Szymonom Szynkowským vel Sękom. V úvode stretnutia v Krakove zavítali na Wawel, kde položili kytice k hrobu niekdajšieho prezidenta Poľskej republiky Lecha Kaczyńského a jeho manželky Marie Kaczyńskej.

Predmetom rozhovoru štátnych tajomníkov rezortov diplomacie boli okrem intenzívnej bilaterálnej spolupráce, v ktorej máme v najbližšom čase naplánovaných viacero spoločných aktivít, aj výmena skúseností a opatrení v rámci boja proti pandémii COVID-19 či spoločné infraštruktúrne projekty. Partneri hovorili aj o aktuálnych európskych či zahraničnopolitických témach, a to vrátane migračnej krízy na poľsko-bieloruských hraniciach či situácii v Afganistane.

'Zhodli sme sa na potrebe hľadania spoločných a pragmatických riešení na EÚ úrovni. Sme tiež odhodlaní rozvíjať dialóg a spoluprácu zameranú na konkrétne a hmatateľné výsledky. Poľsko je náš tretí najdôležitejší obchodný partner a druhý najatraktívnejší trh pre investície slovenských podnikateľov, a preto chceme stavať na doterajších úspechoch našich vzťahov,' uviedol M. Klus. Za potenciálne oblasti rozvoja cezhraničnej spolupráce s priamym dopadom na život občanov označil regionálnu konektivitu, udržateľnú mobilitu, ekologický cestovný ruch či podporu kultúrneho dedičstva.

V závere pracovnej návštevy Poľskej republiky sa štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus stretol aj s vicevojvodom Malopoľského vojvodstva Ryszardom Pagaczom a maršalkom Malopoľského vojvodstva Witoldom Kozłowským. Diskutovali o úspechoch a výzvach slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce a spolupráce samospráv, ako aj o ďalších príležitostiach pre rozvoj medziľudských kontaktov v pohraničných oblastiach oboch krajín.